Nieuwspagina

30.03.2023

Op vrijdag 31 maart organiseert D66 Woerden een bijeenkomst in Zegveld. Dit is bedoeld om op te halen wat er leeft bij de Zegvelders en in het bijzonder hun verenigingen. Zijn er voldoende voorzieningen? Wat mist er? Wat zouden bewoners zelf of de gemeente kunnen doen om een eventueel tekort aan voorzieningen op te vangen?

21.02.2023

Stationsgebied biedt kansen voor woningen, groene ruimte en een beter ov-knooppunt

09.01.2023

Onduidelijk hoe uitgaven brug passen binnen financiële draagkracht van Woerden

05.12.2022

Afwegingen na geactualiseerde kostenraming Rembrandtbrug

08.06.2022

Het aantal elektrische auto’s groeit. Ook in Woerden. Naast voldoende en duurzame oplaadpunten in de openbare ruimte, wil D66 dat er duidelijkheid komt voor de inwoners over wat mag en kan tijdens het opladen.

01.03.2022

D66 wil knelpunten bereikbaarheid oplossen

30.03.2023

Op vrijdag 31 maart organiseert D66 Woerden een bijeenkomst in Zegveld. Dit is bedoeld om op te halen wat er leeft bij de Zegvelders en in het bijzonder hun verenigingen. Zijn er voldoende voorzieningen? Wat mist er? Wat zouden bewoners zelf of de gemeente kunnen doen om een eventueel tekort aan voorzieningen op te vangen?

21.02.2023

Stationsgebied biedt kansen voor woningen, groene ruimte en een beter ov-knooppunt

09.01.2023

Onduidelijk hoe uitgaven brug passen binnen financiële draagkracht van Woerden

05.12.2022

Afwegingen na geactualiseerde kostenraming Rembrandtbrug

08.06.2022

Het aantal elektrische auto’s groeit. Ook in Woerden. Naast voldoende en duurzame oplaadpunten in de openbare ruimte, wil D66 dat er duidelijkheid komt voor de inwoners over wat mag en kan tijdens het opladen.

01.03.2022

D66 wil knelpunten bereikbaarheid oplossen

04.12.2021

Verkiezingsprogramma 2022-2026: Voor Kleurrijk leven!

25.11.2021

Inmiddels is George Becht bijna veertien jaar actief binnen de Woerdense politiek. De afgelopen vier jaar als wethouder. Voor de komende raadsperiode is Becht opnieuw beschikbaar voor de wethoudersfunctie namens D66 Woerden.

08.11.2021

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de programmabegroting 2022 besproken. Zoals ook in de tweede kamer gebruikelijk is start de bespreking met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. “Positief’ was de rode draad van Saskia betoog. “Waar is onze lokale trots gebleven?“

25.10.2021

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

04.12.2021

Verkiezingsprogramma 2022-2026: Voor Kleurrijk leven!

25.11.2021

Inmiddels is George Becht bijna veertien jaar actief binnen de Woerdense politiek. De afgelopen vier jaar als wethouder. Voor de komende raadsperiode is Becht opnieuw beschikbaar voor de wethoudersfunctie namens D66 Woerden.

08.11.2021

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de programmabegroting 2022 besproken. Zoals ook in de tweede kamer gebruikelijk is start de bespreking met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. “Positief’ was de rode draad van Saskia betoog. “Waar is onze lokale trots gebleven?“

25.10.2021

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

Toont 12 van 14