Hart en ziel voor klimaat!

Bekijk onze video

Beeld: D66 Woerden

De komende jaren zijn cruciaal voor ons klimaat en er is niet één oplossing voor de problematiek. D66 blijft zich met hart en ziel voor duurzaamheid inzetten. De gemeente geeft het goede voorbeeld door de eigen organisatie (in ieder geval alle gebouwen en het gehele wagenpark) volledig klimaatneutraal te maken en beweegt anderen door middel van kennisdeling en subsidies hetzelfde te doen. Renovaties en nieuwbouw van scholen waar de gemeente aan bijdraagt, worden klimaatneutraal gerealiseerd. Op zoveel mogelijk plekken wekken we zonne-energie op, waarbij we verder kijken dan daken. De energietransitie pakken we regionaal op, maar als Woerden nemen we daarin voortrekkersrol. We laten ambitie zien door voorop te lopen bij invulling van landelijke en provinciale doelstellingen. Hiervoor is het onvermijdelijk dat er zonneweides én windturbines in de gemeente geplaatst worden. De voorkeur voor plaatsing daarvan gaat uit naar de polder Reijerscop. Uiteraard met zo min mogelijk hinder voor omwonenden, óók voor inwoners van buurgemeenten.

Voordelen energieopwekking naar inwoners!

Lokaal eigenaarschap vinden we belangrijk om tegenover lasten ook baten te kunnen zetten en inwoners ook zo invloed te geven op de energieopwekking. De gemeente stimuleert en faciliteert deze coöperaties, en doet datzelfde zoveel als mogelijk bij ondernemers en vastgoedeigenaren om oplossingen te implementeren die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Ook ondersteunen wij huiseigenaren van wie de huizen moeilijk verduurzaamd kunnen worden, bijvoorbeeld in de binnenstad. We blijven ons verzetten tegen olie- en gasboringen bij Molenvliet.