Waar wij voor staan

D66 is een sociaalliberale partij, die zich laat leiden door 5 richtingwijzers:

• Vertrouw op de eigen kracht van mensen
• Denk en handel internationaal
• Beloon prestatie en deel de welvaart
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden

U mag er op vertrouwen dat D66 onderwerpen vanuit deze richtingwijzers zullen benaderen en in dialoog met de gemeenschap zullen kiezen voor pragmatische oplossingen.

Woerden en haar kernen: Harmelen, Kamerik en Zegveld, vormen een hechte gemeenschap. Groot genoeg om te voorzien in bijna alle behoeften van haar inwoners, klein genoeg om de menselijke maat als uitgangspunt te blijven houden. In de gemeente Woerden moet iedereen met plezier kunnen wonen, werken, leren en leven. Op deze terreinen hebben wij dan ook onze belangrijkste punten voor de komende vier jaar geformuleerd.

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons.

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.