Alle kinderen een kansrijke start!

Bekijk onze video

Beeld: D66 Woerden

In het kader van kansengelijkheid gaan we alle kinderen die een steun in de rug nodig hebben meer en vooral proactief ondersteunen, om te voorkomen dat zij de rest van hun leven de effecten van een slechte start ondervinden. Daarbij hebben we speciale aandacht voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen. Waar mogelijk behouden we speciaal en passend onderwijs in onze gemeente.