IEDERÉÉN een huis!

Bekijk onze video

Beeld: D66 Woerden

Voldoende betaalbare woningen is een van de grote uitdagingen waar Woerden voor staat. Wij kiezen voor binnenstedelijke groei met een mix van hoogbouw en grondgebonden woningen waarbij we vooral oog hebben voor doorstroming vanuit goedkopere woningen naar duurdere segmenten en dat stimuleren. In de komende vier jaar is het waarschijnlijk niet nodig buiten de rode contouren te bouwen. Wanneer dat in de verdere toekomst toch nodig blijkt, streven we eerst naar een principe van in- en uitdeuken, waarbij woningbouw buiten de rode contouren gecompenseerd wordt met extra groen.

Groen in mijn wijk!

D66 wil het groenbeleid herzien en realiseren zodat bestaande en nieuwe wijken voldoende groen en klimaatadaptief zijn.

Geluidsscherm voor onze gezondheid

We zetten ons in voor een geluidsscherm langs de snelweg om de leefbaarheid in (met name) Harmelen, Snel & Polanen en Molenvliet, maar ook de nieuwe woonwijk MiddellandNoord te waarborgen.