Prioriteiten in de kernen en wijken

Dit zijn onze D66 prioriteiten per kern en wijk in de gemeente Woerden

Harmelen

 • Zorgen voor meer betaalbare woningen
 • De braakliggende bouwgronden moeten zo snel mogelijk worden bebouwd
 • Aandacht voor lokale verkeersknelpunten, verzakkingen door bodemdaling en groenonderhoud
 • Geluidswal A12

Kamerik

 • Verbeteren van de fietspaden, met name die tussen Kamerik en Woerden
 • Starters- en seniorenwoningen
 • Aandacht voor het groene karakter

Zegveld

 • Woningbouw in de kern, niet in het buitengebied
 • Transformatie van het buitengebied
 • Geen verlagingen van het grondwaterpeil meer

Rijnoevers

 • Aandacht voor zorgvuldige realisatie van de
 • Rembrandtbrug en goede communicatie met de betrokkenen
 • Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder

Molenvliet

 • Geen westelijke randweg
 • Niet boren naar olie of gas
 • Aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte (groen, kwaliteit infrastructuur en geluidswal A12

Binnenstad

 • Blijvende aandacht voor de ontmoetingsfunctie van het centrum, in de wetenschap dat traditionele retail het moeilijk zal blijven houden
 • Ondersteuning van huiseigenaren van wie de huizen moeilijk verduurzaamd kunnen worden (bijvoorbeeld zonnepanelen elders)
 • Aandacht voor de leefbaarheid en voorkomen van overlast

Bloemen en bomenbuurt

 • Aandacht voor de verkeers- en parkeerproblematiek
 • Aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte

Schilderskwartier

 • De leefbaarheid in de wijk
 • Samen met de bewoners een plan maken én uitvoeren voor de kwaliteit van de buitenruimte en het voorkomen van overlast

Snel & Polanen en Waterrijk

 • Meer groen in de wijken
 • Aandacht voor de verkeersafwikkeling met de komst van Snellerpoort
 • Geluids-/fijnstofscherm A12

Staatsliedenkwartier

 • Groen in de wijken
 • Overleg met bewoners over het gewenste voorzieningenniveau