Birgitte van Hoesel

Beeld: Joeri Kemp
Ik gun iedereen een leefomgeving die geborgenheid biedt. De domeinen wonen, werken, leren en samen leven vormen daarvoor het fundament. Domeinen waar de politiek bepalend in is. Daarom ben ik in 2018 de politiek in gegaan

  • 64 jaar
  • Utrecht
  • Woerden
  • Zij/haar

Ik ben in Utrecht geboren, in Eindhoven gestudeerd en ik woon nu al meer dan 30 jaar in Woerden, samen met mijn echtgenoot. Onze zoon is hier geboren en opgegroeid. Wij voelen ons thuis in Woerden. Woerden is een stad met een dorps karakter, centraal gelegen in de randstad, met goede voorzieningen en met voldoende groen en ruimte. Maar bovenal is Woerden een samenleving waar menselijkheid en respect gedeelde waarden zijn. Ik wil me inzetten om dit te behouden en te versterken, in een periode waar de opgave groot is. Denk aan de energietransitie, de woningmarkt, de vraagstukken in het sociaal domein, onze positie in de regio en de financiële huishouding.

Ik beschouw vraagstukken graag in samenhang, ik combineer feiten met gevoel. Ik kijk met een positieve blik naar de toekomst en heb de overtuiging dat we door verschillen te overbruggen samen tot goede keuzes komen

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het bruggetje van de Oostdam naar Defensie-eiland. Zicht op de Bonaventurakerk die het eerste punt is van Woerden dat je op de A12 ziet, het kasteel en de mooie herontwikkeling van Defensie-eiland. Aan de andere kant de entree naar Bredius park, een schitterend landschap waar de tijd stil staat

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Gebiedsontwikkeling, slimme bedrijvigheid en inventief grondgebruik                                                        
  • Meer inzet op kansengelijkheid
  • Hart en ziel voor klimaat!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Versnelling van de woningbouw
  • Tempo bij realisatie bijdrage klimaatdoelstellingen
  • Ontschotting: integrale afweging van belangen

Wat betekent D66 voor jou?

Laat iedereen vrij en niemand vallen!
Sociaal progressief en liberaal
Beschaafd en waardig