Meer mogelijkheden voor slimme bedrijvigheid

Met groei komt ook meer bedrijvigheid. D66 kiest ervoor om geen groen meer op te offeren voor bedrijventerreinen. Lokale bedrijven krijgen met de schuifruimte de ruimte. Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt en optimaal benut. Bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie krijgen prioriteit bij verdeling van schaarse ruimte. Om de levendigheid van onze gemeente te versterken, leegstaande kantoorruimte te voorkomen en de ontwikkeling van onze ondernemers te ondersteunen, zetten we citymarketing in om technische scale-ups en brancheen belangenorganisaties naar Woerden te halen. De succesvolle citymarketing voor de toeristische markt zetten wij door. De gemeente onderzoekt of meer initiatieven als de succesvolle TechnoHUBs te realiseren zijn.