D66 wil extra energie voor duidelijk laadpalenbeleid

Het aantal elektrische auto’s groeit. Ook in Woerden. Naast voldoende en duurzame oplaadpunten in de openbare ruimte, wil D66 dat er duidelijkheid komt voor de inwoners over wat mag en kan tijdens het opladen. 
Want hoe gaan we in Woerden om met het gebruik van de openbare laadpalen in relatie tot beschikbaarheid van parkeerplekken?
En hoe gaan we om met inwoners die graag hun eigen duurzaam opgewekte energie willen gebruiken voor het opladen van de auto, maar niet hun auto op eigen terrein kunnen parkeren?  Betekent dit iets voor de inrichting van de openbare ruimte in nieuwe en in bestaande wijken?

Omdat dit binnen de gemeente Woerden niet duidelijk is, en omdat het betreffende beleidsvoorstel waar de raad eerder naar heeft gevraagd, en wat antwoord moet geven op deze vragen, is vertraagd, heeft D66 vragen gesteld aan het college.