Onduidelijk hoe uitgaven brug passen binnen financiële draagkracht van Woerden

Op 21 december heeft de gemeenteraad ingestemd (20 voor en 9 tegen) met het bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug en het daarbij behorende krediet van € 31 miljoen (17 voor en 12 tegen). Daarbij zijn een aantal amendementen aangenomen, waaronder het amendement dat vraagt om een second opinion en een amendement voor een regelmatige rapportage gedurende het vervolg. 
 
De fractie van D66 heeft tegen het raadsvoorstel en de amendementen gestemd. Wij zijn niet tegen de Rembrandtbrug, want deze brug draagt echt bij aan een betere verkeersafwikkeling in Woerden-West.  Wij vinden echter dat het niet duidelijk is hoe de uitgaven voor de brug passen binnen de financiële draagkracht van de gemeente, gelet ook op de andere ambities. En daarbij willen wij eerst meer duidelijkheid over het herstructureringsplan Barwoutswaarder. Ons eerdere besluit steunde namelijk op de waarde van de verbetering van dit gebied. 
 
Onze inzet hadden wij verwoord in twee amendementen, die niet zijn aangenomen. En daarmee was het raadsvoorstel voor ons niet acceptabel. Met deze besluitvorming is weer opnieuw duidelijk geworden dat deze raad – in tegenstelling tot D66- de gevolgen van een besluit voor de langere termijn niet relevant vindt.  
 
Financieel gezonde gemeente
Onze inzet was samenhangende besluitvorming en goed rentmeesterschap. 
De totaliteit van de huidige plannen en ambities voldoet niet aan de normen van een financieel gezonde gemeente. D66 wil niet dat de toekomstige generatie die lasten moet dragen. Wij willen eerst het gesprek voeren over hoe we in Woerden onze ambities kunnen realiseren en tegelijkertijd een goede rentmeester kunnen zijn, alvorens een besluit te nemen om mimimaal € 31 miljoen te investeren.  ‘Ja’ zeggen tegen deze investering, betekent immers een ‘nee’ voor andere ambities. Dat vraagt een zorgvuldige afweging van prioriteiten. En niet dat de volgorde van besluitvorming D66 de toekomst van Woerden bepaalt. 
 
Daarbij heeft de brug grote consequenties voor het bedrijventerrein Barwoutswaarder. In 2018 is al besloten tot een herstructureringsplan. Voor ons is het logisch dat we dan ook eerst besluiten over een dergelijk plan (in ruwe vorm) om daarna te besluiten over de ligging van de toegangsweg tot de brug. Zo is er helderheid over de verbetering van dit bedrijventerrein, de beschikbare ruimte, de verkeersafwikkeling en de mogelijkheden voor onze ondernemers om hun business te vervolgen.