D66 beschouwingen begrotingsbehandeling 2022

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de programmabegroting 2022 besproken. Zoals ook in de tweede kamer gebruikelijk is start de bespreking met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. “Positief’ was de rode draad van Saskia betoog. “Waar is onze lokale trots gebleven?“.
Ze legde nadruk op wat er deze college periode gerealiseerd is, veelal in samenspraak met inwoners en ondernemers. Met een amendement wilden we inwoners graag nog meer invloed geven op keuzes die hun leefomgeving kunnen verbeteren. Dit amendement kreeg echter onvoldoende steun.

“Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen”. Met het programma “Iedereen doet mee” behoort de gemeente Woerden inmiddels tot de koplopers in Nederland. Samen met PW dienden we een motie in om ook in de toekomst dit te kunnen voortzetten. En deze is met een ruime meerderheid gesteund.

Naast dat we trots zijn op wat we hebben gerealiseerd was het ook het moment onze wensen in te brengen. D66 had graag gezien dat er veel grotere stappen gezet waren in het verduurzamen van Woerden. Onze ambitie om zo snel als mogelijk én veel sneller dan moet klimaatneutraal te zijn, is er nog altijd. Daarom dienden we een motie in “verlicht Woerden Duurzaam” om meer Led verlichting in de openbare ruimte te realiseren, en steunden wij de motie ten aanzien van de ondersteuning van inwoners bij de warmte transitie. Ook wilden we de kans pakken om met ondertekening van het “Schone Lucht Akkoord” gezondheidswinst en CO2 reductie te realiseren. Het bleek dat de raad daar nog niet klaar voor is.
Onze motie “Glasvezel voor heel Woerden” kreeg steun van de hele raad. Een goede internet verbinding ondersteunt het thuiswerken en draagt daarmee bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

D66 vindt een gezonde financiële positie nu en voor toekomstige generaties nog altijd heel belangrijk. Wij steunden het amendement voor uitstel van de OZB verhoging 2022 maar riepen de raad op niet te vergeten dat het versterken van de reserves nog steeds belangrijk is gelet op de risico’s die we thans zien.

Samengevat heeft de raad ingestemd met een geamendeerde begroting waar onze D66 belangen goed in zijn opgenomen.