D66 Woerden kiest Birgitte van Hoesel als lijsttrekker voor GR 2022

In maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In de aanloop hierop heeft D66 Woerden een nieuwe lijsttrekker gekozen: Birgitte van Hoesel. Hiermee kiest de afdeling voor bestuurlijke ervaring en het vervolg van de koers waarbij duurzaamheid, economie en onderwijs centraal staan.

Van Hoesel is een bekende in de Woerdense gemeenschap en al 35 jaar woonachtig in onze gemeente in het Groene Hart. Eerder was ze al bestuurlijk actief in de kerk, school en zorg. In 2018 is ze actief geworden in de gemeenteraad en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat met haar enorme inhoudelijke kennis.

Deze bijdrage is te zien aan onder andere geen bezuinigingen op cultuur, verbreding van participatie naar maatschappelijke en sociale participatie, de duurzaamheidsambitie, regionale visie op landschap en een gezonde financiële huishouding.

Ook voor de toekomst heeft Van Hoesel een visie: “Alhoewel het relatief goed gaat in Woerden moeten ook wij belangrijke keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Denk aan de energietransitie, het wonen, onze mobiliteit, het sociaal domein, onze financiën en onze positie in de regio. En niet als laatste het herstel na de Coronapandemie”.

Een van de eerste stappen die we zetten naar de verkiezingen van volgend jaar is onze enquête ‘Wat wil Woerden’ op www.watwilwoerden.nl waarmee we de geluiden uit onze gemeente willen ophalen, een alternatief voor het gesprek op straat. De informatie hieruit willen we gebruiken in ons verkiezingsprogramma.

Behalve een stabiel beleid in onze gemeente, wil de nieuwe lijsttrekker van de partij de ingezette koers doorzetten en inzetten op een duurzame toekomst en een harmonieuze samenleving met kansen voor iedereen.

Van Hoesel pakt het stokje over van de Woerdense fractievoorzitter van D66, Saskia van Altena.” “Dit is mijn achtste jaar in de gemeenteraad, waarvan ik de helft fractievoorzitter ben geweest. Het is tijd voor nieuw leiderschap en Birgitte van Hoesel is een zeer ervaren en kundig opvolger. Een nieuwe lijsttrekker, die de koers zal vervolgen en ook zij zal zeker een heel krachtig D66 geluid laten horen!”

Van Altena blijft actief in de Woerdense politiek “Hopelijk kan ik onder haar leiding ook de komende raadsperiode mij in blijven zetten voor Woerden.”