D66 tekent Regenboog Stembusakkoord


Lijsttrekker Birgitte van Hoesel ondertekende vanavond samen met andere partijen het regenboog stembusakkoord. Dit akkoord is een initiatief van COC Midden-Nederland waarmee aandacht gevraagd wordt voor de belangen van LHBTIQ+’ers richting de gemeenteraadsverkiezingen.  Politieke partijen die het akkoord tekenen beloven de punten uit het akkoord de komende raadsperiode uit te voeren.
 
In het akkoord staat onder andere; “de ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. De ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te voeren. “

Beeld: D66 WoerdenInclusiviteit is voor D66 een belangrijk onderwerp. Woerden is een inclusieve gemeente waar iedereen mee doet. We maken geen onderscheid op basis van wat dan ook. Zaken van liefde en seksualiteit zijn persoonlijk en iedereen heeft het recht om geluk en liefde te vinden en niemand heeft het recht dat een ander te misgunnen. Als er één politieke partij in Woerden is die hier pal voor staat en altijd pal voor heeft gestaan dan is het D66 Woerden wel.
 
Birgitte van Hoesel: “Dat wij dit akkoord ondertekenen is een logisch vervolg van waar wij voor staan. In Woerden zijn we op dit onderwerp al goed bezig. Dat was de laatste jaren zichtbaar met onder andere het Iedereen doet mee Festival en het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag door onze wethouder George Becht, die inclusiviteit in zijn portefeuille heeft. Uiteindelijk moet iedereen in Woerden mee kunnen doen, daar gaat het om. Het kan wellicht nog beter, daarom zijn we blij met de aandacht die COC Midden-Nederland hiervoor vraagt middels dit akkoord en zullen wij ons inzetten waar nodig”

Beeld: D66 Woerden