D66 in de Westhoek

Beeld: Wikipedia – RomkeHoekstra

Munnekeburen
Munnekeburen ligt ten zuidwesten van Wolvega en ten noordwesten van het natuurgebied de Rottige Meente, en heeft iets meer dan 400 inwoners. Vroeger kwamen de hoofdinkomsten vooral uit de veenderij, tegenwoordig speelt het agrarische bedrijf een centrale rol.

Scherpenzeel
Een van de oudste dorpen van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf is Scherpenzeel met zo’n 420 inwoners. Het is een streekdorp waarvan de verdiensten moeten komen uit het boerenbedrijf. Het dorp heeft altijd een zekere welvaart gekend dankzij de verveningen. Ook het culturele en verenigingsleven is hier altijd bijzonder sterk geweest. 

Langelille
Langelille is een dorp in het westen van de gemeente Weststellingwerf, aan de Tjonger. Het dorp heeft zo’n 250 inwoners. Vroeger maakte Langelille deel uit van Munnekeburen, het noordelijke deel en Scherpenzeel, het zuidelijke deel. Het dorp is ontstaan op de linkeroever van de Tjonger en heeft zich langs de haaks op de rivier gelegen Kerkeweg uitgebreid.

Spanga
Spanga is een dorp in het westen van de gemeente. Het ligt tussen Scherpenzeel en Ossenzijl en telt ongeveer 235 inwoners. Het kent een kleine woonkern aan de Spangahoekweg en een groot buitengebied. Sinds 1989 wordt er jaarlijks in een tent een operavoorstelling gegeven door Opera Spanga.

Bij Spanga bevindt zich ook een ooievaarsdorp. Spanga ligt tussen de natuurgebieden De Weerribben en De Rottige Meenthe in. In dat laatste gebied staat nabij het dorp een Amerikaanse windmotor.

Slijkenburg
Slijkenburg ligt op het punt waar de Tjonger en de Linde bij elkaar komen. Het is het kleinste dorp in de gemeente Weststellingwerf en telt ongeveer 37 inwoners. In 1672 werd in Slijkenburg een schans van de Friese waterlinie gebouwd die het gehele dorp omsloot. Deze schans diende ter verdediging van de zuidwestelijke aanvoerroute van Friesland richting Leeuwarden, tegen de oprukkende troepen van de Bisschop van Münster.

Bronvermelding
Tekst: Woningstichting W’werf + Wikipedia