Erna Jellesma

Beeld: Erna Jellesma

“Vanuit idealen en tevens pragmatisch politiek bedrijven en besturen, dat is voor mij D66”

  • 62 jaar
  • De Hoeve

De mooiste plekjes in Weststellingwerf zijn voor mij De Hoeve en de Linde. De Hoeve is een mooi dorp met gemeenschapszin en de Linde is een rivier met mooie natuur.

Ik zie kansen voor Weststellingwerf op het gebied van duurzaamheid. We kunnen veel meer doen om onze samenleving duurzamer in te richten. Daarnaast valt er wat mij betreft veel te verbeteren op het gebied van gemeenschapszin.

De lokale fractie betekent voor mij enthousiaste mensen die lokaal D66 een gezicht en een stem geven.

De meeste mensen deugen – Bregman
Dit boek onderschrijft mijn kijk op ons als mensen.

Pianoconcert van Xavier Boot. Fijn om een paar uur muziek door je hoofd en lijf te laten stromen. Een fijn pianist en ook nog mijn neef.