Vrij om te verplaatsen

De mobiliteit is belangrijk voor plattelandsbewoners, zeker wanneer steeds meer winkels en voorzieningen uit de kleine kernen verdwijnen. Het is de taak van de overheid om te werken aan een goede infrastructuur en toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer.

Het is belangrijk dat Weststellingwerf economisch goed functioneert en dat de leefbaarheid binnen de gemeente verbetert. Daarom moeten de voorzieningen in de gemeente goed bereikbaar zijn voor fietsers, reizigers met het openbaar vervoer en met de auto. Ook voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers. Voldoende toegankelijke parkeermogelijkheden zijn daarbij essentieel.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Verkeer en Vervoer.

  • Maximum snelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom + handhaving
  • Verbeteren kwaliteit fiets- en wandelpaden inclusief frequent onderhoud
  • Aanleggen van verkeersremmende maatregelen op “overlastwegen”
  • Zorg voor voldoende verlichting fietsroutes
  • Promoten aanleg Lelylijn, maar niet door onze natuurgebieden

Verkeersveiligheid

D66 Weststellingwerf vindt het belangrijk dat de regels ten aanzien van de verkeersveiligheid gehandhaafd worden. Ook het onderhoud van wegen en fietspaden moet op orde zijn. Niet alleen de allerkleinsten moeten dichtbij huis veilig kunnen spelen, maar ook kinderen van de basisschool en de middelbaar scholieren moeten veilig van en naar huis en school kunnen fietsen. Kinderen en jongeren moeten zich ook op straat veilig voelen. Dat betekent dat de gemeente, zeker in woonwijken, op doorgaande routes en rond scholen voor veilige verkeerssituaties moet zorgen. Oversteekplaatsen, vooral op routes tussen school en huis en naar (dorps)centra, moeten veiliger worden. Bijvoorbeeld door de zichtbaarheid van deze plaatsen te verbeteren. De veiligheid van fietspaden ’s nachts kan verbeterd worden door gebruik van LED verlichting.

Fiets en Openbaar Vervoer

Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij vinden daarom dat het gebruik van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets moeten worden gestimuleerd. De fiets is voor veel bewoners van onze gemeente een belangrijk vervoersmiddel. Fietsen moet nog aantrekkelijker worden, ook vanuit toeristisch oogpunt.