Vrij om duurzaam te leven

D66 Weststellingwerf ziet duurzaamheid als een noodzakelijke manier van denken en doen. Het is aan de gemeente om juist in deze tijd het goede voorbeeld te geven als het gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen. Daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op te pakken richting bedrijven en organisaties.

Wij willen lokale initiatieven stimuleren door mensen op weg te helpen bij het aanvragen van landelijke of provinciale subsidieregelingen. Ook willen wij geld reserveren voor subsidies voor lokale projecten waarvoor geen landelijke regelingen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan zonne-energieprojecten en isolatieprojecten.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Duurzaamheid.

  • Ecologisch berm- en waterbeheer
  • Voldoende openbare laadpalen in de hele gemeente
  • Géén nieuwe gaswinning en frequent monitoren van bestaande gasvelden
  • Gemeentelijk duurzaamheidsfonds met lenen van de gemeente
  • Stimuleren van klimaatdoelen op eigen grond (gras voor steen)

De gemeente kan een goed voorbeeld geven door op gemeentelijke gebouwen die daar geschikt voor zijn zonnepanelen te plaatsen. Voor mensen die zelf geen ruimte of geschikt dak hebben, kunnen mogelijkheden worden geboden om “gemeentelijke” zonnepanelen te huren. Een flexibel zonne-energiepark op braakliggende terreinen ziet D66 ook als goede kans om bij te dragen aan alternatieve energie. Indien de gemeente zelf geen gebruik maakt van beschikbare ruimte, ondersteunt zij andere partijen die daar wel gebruik van willen maken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonnepanelen op (kostbare) landbouwgrond.

Ons gemeentelijk groen moet goed beheerd worden, aangenaam blijven en toegankelijk zijn voor onze inwoners, toeristen en recreanten. Het onderhoudsniveau van het groen kan met een sterke gemeenschappelijke ambitie en met de inzet van bewoners, verenigingen en bedrijven weer worden verhoogd. D66 wil dat bewoners een actieve rol spelen bij de inrichting en het onderhoud van hun woonomgeving. D66 vindt daarnaast dat de gemeente op een duurzame en milieu verantwoorde manier het openbaar groen en de natuur moet onderhouden en beheren.