Vrij om te recreëren

Wij vinden dat Weststellingwerf een hele mooie gemeente is. Onze gemeente biedt heel veel mogelijkheden die in onze ogen niet volledig benut worden. De toeristen die naar Weststellingwerf komen, moeten we langer binnen onze gemeentegrenzen proberen te houden. Het aanbod voor recreatie kan veel aantrekkelijker gemaakt worden. D66 wil voor het aantrekkelijk maken van onze gemeente voor toeristen met name de kleinschalige initiatieven bevorderen. Dat betekent minder regels en meer ruimte voor de lokale ondernemer.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Toerisme en Recreatie.

  • Kleinschalig kamperen in de hele gemeente mogelijk maken
  • Veilige en onderhouden fiets-, wandel- en ruiterpaden
  • Uitbreiden van uitgezette fiets-, wandel- en ruiterroutes
  • Wolvega per boot vanaf de Linde bereikbaar: jachthaven bij de Lennaflat
  • Weststellingwerf aantrekkelijk maken voor verblijfsrecreatie

Uit onderzoeken blijkt dat toeristen in onze gemeente verblijven, terwijl zij buiten onze gemeente recreëren. Wij willen onze bezoekers meer bieden. Een van onze speerpunten is om Wolvega weer bereikbaar te maken per boot vanaf de Linde. Een jachthaven met camperplaatsen in de buurt van de Lennaflat zou onderzocht moeten worden.

Ook aan de westkant van onze gemeente is er voldoende ruimte om bijvoorbeeld het kleinschalig kamperen te bevorderen. Niet alleen in de oostelijke helft van Weststellingwerf.