Vrij om samen te werken

Een gemeente die naast
haar inwoners staat

Wij vinden dat er in Weststellingwerf veel in de manier van besturen kan veranderen. Dat moet gebeuren op basis van betrokkenheid, visie en deskundigheid en op een heldere en doortastende wijze. Waarbij de gemeente naast haar inwoners staat en gebruik maakt van de kennis en kunde van de Weststellingwervers.
Helder bestuur betekent dat het voor iedereen duidelijk is dat het door de inwoners gekozen gemeentebestuur waarmaakt wat er is afgesproken. Het beleid van de gemeente heeft immers direct invloed op de inwoners.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Bestuur en Democratie.

  • Continueren dorpenfonds
  • Mogelijk maken van particulier initiatieffonds
  • Gemeentelijk referendum mogelijk maken
  • Installeren Jeugdraad en hiermee jongeren betrekken bij de gemeentepolitiek
  • Ruimere openingstijden van het gemeentehuis

Directe democratie

D66 Weststellingwerf zoekt daarom actief naar vormen van een meer directe democratie die het mogelijk maken de afstand tussen het gemeentebestuur, de ambtenaren en de inwoners te verkleinen. Verbetering van de relatie tussen mensen en hun omgeving, daar gaat het om.

Wij zien de Gemeente Weststellingwerf als faciliterende en ondersteunende overheid die niet boven de inwoners staat, maar ernaast. Een bestuur met een ambtelijk apparaat dat (burger)initiatieven omarmt, stimuleert, ondersteunt en helpt uit te voeren. Geen gemeente die te vaak als hinder wordt gezien, met veel regels en beperkingen en lange procedures. Wij willen inwoners vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de besluitvorming zoveel mogelijk betrekken.

Leren van elkaar

Hoewel het in eerste instantie lijkt alsof een kleinschalige gemeente dichter bij haar inwoners staat, zijn wij van mening dat wij toe moeten groeien naar vergaande samenwerking met andere gemeentes, mits democratisch vormgegeven. Een voorwaarde hierbij is wel dat de Stellingwerver identiteit behouden blijft.