D66 in Boijl, Oosterstreek en Zandhuizen

Beeld: Gouwenaar – Wikipedia

Boijl
Het dorp Boijl ligt in het meest oostelijke deel van de gemeente. Het dorp met circa 865 inwoners ligt in een bosrijke omgeving.

Onder de naam Boylo staat Boijl vermeld in een oorkonde uit 1320. Het is dan voor de eerste keer dat de naam opduikt in de historie. In latere officiële stukken worden namen als Boil(le), Buil en Buul aangetroffen.

Zandhuizen
Zandhuizen is een van de jongste dorpen die de gemeente Weststellingwerf telt. Tot 1989 was het een buurtschap dat tot het dorpsgebied van Noordwolde behoorde. Dit alles wil niet zeggen dat het een dorp is waaraan geen geschiedenis verbonden is. Het tegendeel mag zondermeer worden beweerd.

Oosterstreek
Tot 1989 was Oosterstreek één van de buurtschappen die behoorde tot het moederdorp Noordwolde. In welk jaar het een eigen dorpsstatus kreeg en de inwoners vanaf dat moment niet meer òp de Oosterstreek maar ìn de Oosterstreek woonden. Met zijn ruim 500 inwoners mag Oosterstreek zich tot de grotere dorpen van de gemeente rekenen.

Bron: Woningstichting Weststellingwerf
Tekst: Geert Lantinga