Vrij om te bewegen

Voor D66 is sport een belangrijk thema. Sporten brengt mensen bij elkaar en zorgt voor sociale structuur. Daarnaast draagt sport en bewegen bij aan de volksgezondheid. Wij vinden dat er binnen de gemeente Weststellingwerf voldoende mogelijkheden moeten zijn om te sporten, waarbij goede sportaccommodaties erg belangrijk zijn.

Sport en bewegen is niet alleen belangrijk voor jongeren. Ook voor ouderen en gehandicapten moeten er goede en voldoende faciliteiten zijn om gezond en fit te kunnen blijven. Hierin past een actief stimuleringsbeleid van de gemeente.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Sport.

  • Openbaar multifunctioneel sportveld in Noordwolde en Wolvega
  • Meer speeltoestellen en speelveldjes voor kinderen
  • (Financiële) ondersteuning van minima bij sport, gezondheid en cultuur
  • Ondersteunen van initiatieven vanuit het verenigingsleven
  • Stimuleren van gratis bewegen in de gemeente

Er zijn enorm veel inwoners betrokken bij een sportvereniging. Als sportbeoefenaar, maar vaak ook als vrijwilliger. Sportverenigingen moeten ruimte hebben om eigen initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente faciliteert waar nodig. D66 wil samenwerking of het samengaan van sportverenigingen stimuleren. Zij wil een platform bieden om verenigingen bij elkaar te brengen. Verenigingen kunnen groeien door van elkaar te leren, door kennis en ervaringen met elkaar te delen, maar ook door activiteiten samen te organiseren.

Wij stimuleren initiatieven waarbij op meerdere manieren gebruik wordt gemaakt van onze sportvoorzieningen. Dat zou kunnen door het meer combineren van sporten op een gezamenlijk complex, maar ook door het gebruik van de accommodaties door andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang, onderwijs en ouderenverenigingen.