Vrij om te ondernemen

Wij vinden dat de gemeente voor haar inwoners en bedrijven de voorwaarden moet scheppen om een sterke duurzame economie als basis voor werk en inkomen te realiseren. De gemeente Weststellingwerf moet ook in haar eigen bedrijfsvoering innovatief en duurzaam handelen.

Wij vinden het belangrijk dat de participatie van oudere werknemers omhoog gaat. Mensen met kennis en ervaring zijn belangrijk in een kenniseconomie. De gemeente kan jongeren en senioren bijstaan door bijvoorbeeld initiatieven te stimuleren waarin de senior een coachende en stimulerende rol heeft en gekoppeld wordt aan een jonge starter. Ondernemers kunnen actief in contact worden gebracht met werkzoekenden.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Economie.

  • Duurzaam ondernemerschap promoten
  • Verminderen van regeldruk
  • Duurzame landbouw stimuleren
  • Eerlijke kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen
  • Nauw overleg tussen gemeente en ondernemersverenigingen

Wij willen dat de gemeente, daar waar het kan, werkzoekenden stimuleert een vrijwilligersfunctie aan te nemen die hun perspectief op arbeid versterkt. Wij vinden dat het meedoen in de samenleving centraal moet staan. Hierbij moet het eigen initiatief van mensen worden ondersteund en worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt.

Belangrijk is ook het behoud van een divers winkelaanbod in de verschillende kernen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving.