Vrij om je veilig te voelen

Veiligheid en de grondrechtelijke vrijheden van burgers zijn basiswaarden die de overheid altijd en overal moet waarborgen. Inwoners, zowel jong als oud, hebben recht op een prettige leefomgeving. Ook een veilige speelruimte valt hier onder. Een goede leef- en woonomgeving zijn belangrijk voor een goed functionerende gemeente.

Meedoen en meedenken over de eigen directe leefomgeving is een belangrijke manier om inwoners betrokken te houden. Ook bij herinrichtingen van wijken willen wij bewoners meer betrekken, om op deze manier een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Veiligheid.

  • Inzet van wijkagenten
  • Consequent en frequent handhaven bij overtredingen
  • Optimaal gebruik maken van buurtapps
  • Burgerplatform initiëren
  • Wijkinitiatieven stimuleren en faciliteren

Datzelfde geldt voor het zelfredzaam maken van inwoners door politie en brandweer, bijvoorbeeld door te werken aan het risicobewustzijn en door voorlichting te geven in wijken en op scholen. Ook moet het aanbrengen van brandpreventieve en inbraakpreventieve maatregelen gestimuleerd worden.