Vrij om te leren

Onderwijs vormt één van de belangrijkste onderwerpen van D66. Wij kiezen voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief van leerlingen en ouders, scholen en instituten. Samen met leerlingen en ouders zijn scholen prima in staat om zelf te bepalen wat het beste is voor hun leerlingen en studenten. Goede initiatieven moeten worden gestimuleerd. Korte lijnen met de schoolbesturen zijn noodzakelijk.

De bibliotheken moeten blijven bestaan. Als ontmoetingsplaats, als economische trekker en natuurlijk als educatief centrum. Bibliotheken worden gestimuleerd om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met commerciële- en non-profit organisaties.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Onderwijs.

  • Stimuleren van de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en maatschappelijke partijen.
  • Voldoende diversiteit in onderwijsaanbod.
  • Goede en frequente voorlichting van jongeren op het gebied van eten, drinken, bewegen, slapen en duurzaamheid (“Levenslessen”).
  • Een passende basisschool binnen aanvaardbare afstand voor ieder kind.
  • Combineren van gebouwen voor onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en dorpscentra.

De kwaliteit van het onderwijs dient voorop te staan, maar de grootte van de school is niet de bepalende factor voor kwaliteit. D66 vindt het belangrijk dat voor alle kinderen en ouders binnen een aanvaardbare afstand een goede basisschool beschikbaar is, ook in de kleine dorpen van Weststellingwerf. Alle schoolgebouwen moeten daarnaast goed bereikbaar zijn.

Vanuit een goede samenwerking met het bedrijfsleven willen wij leer- en ervaringsplekken realiseren gericht op innovatie. Bedrijfsleven en scholen kunnen in goed overleg vraag en aanbod van kennis en vaardigheden afstemmen. Scholen kunnen ook andere functies vervullen dan alleen de onderwijsfunctie. Hierbij valt te denken aan cultuur, sport en combinaties met het verenigingsleven.