Vrij om financieel gezond te zijn

Als het aan ons ligt, betekent verstandig met het beschikbare geld omgaan niet meer uitgeven dan er binnenkomt en voldoende rekening houden met tegenvallers. Indien er geïnvesteerd wordt, is dat toekomstgericht en duurzaam. Dat betekent dat de gemeente sommige zaken niet meer voor haar rekening moet nemen. D66 durft te kiezen, al zullen deze keuzes niet altijd populair zijn. Voor ons betekent dit dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van het minimabeleid en het bestaansrecht van instellingen en verenigingen, cultuur en zorg.

Bezuinigingen zullen eerder moeten worden gezocht in een grotere efficiëntie van het ambtenarenapparaat en uitbesteding indien dit goedkoper en effectiever is. Ook willen wij dat de kosten voor gemeentelijke dienstverlening volledig kostendekkend worden uitgevoerd.

De gemeente moet actiever gebruik maken van provinciale, landelijke of Europe subsidies en fondsen en minder geld besteden aan juridische procedures.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Financiën.

  • Gemeentelijke dienstverlening kostendekkend
  • Opgebouwde reserves investeren in duurzame initiatieven
  • Maatwerk in subsidiebeleid
  • Bezuinigingen niet ten koste van minima
  • Keuzes maken in gemeentelijke taken

Eigen kracht of subsidie

Wij willen goed kijken naar het subsidiebeleid binnen de gemeente. Door duidelijk in kaart te brengen waar subsidiegeld aan uitgegeven wordt, kunnen er keuzes gemaakt worden welke subsidies niet meer behoren tot de kernactiviteiten of te weinig resultaat hebben opgeleverd. Het subsidiebeleid wordt hiermee teruggebracht naar de kern, waarbij vooral oog zal zijn voor de zwakkeren in onze samenleving en het verbeteren van onze leefomgeving.