Vrij om creatief te zijn

Wij vinden dat een divers en kwalitatief cultureel aanbod de aantrekkingskracht van de gemeente vergroot. Het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid moet zich richten op het faciliteren van bestaande en nieuwe cultuur. Het is goed als Weststellingwerf hierbij een eigen positie inneemt en zich qua aanbod blijft onderscheiden van andere gemeenten. Goede initiatieven zoals de Opera’s in Spanga en Nijetrijne ondersteunen wij van harte.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Kunst en Cultuur.

  • Versterken functie van dorpscentra in alle dorpen.
  • Oprichten dorps- en cultuurcentrum in Wolvega.
  • Financiële ruimte bieden voor het organiseren van evenementen.
  • Stellingwerver cultuur en taal stimuleren en bevorderen.
  • Kunst zichtbaar en toegankelijk maken.

Naast het gemeentelijk stimuleren van het kunst- en cultuuraanbod willen wij aandacht voor cultureel ondernemerschap, innovatie en creativiteit. De taak van de gemeente zal stimulerend, ondersteunend en verbindend moeten zijn om initiatieven uit de culturele sector, burgers en verenigingen haalbaar te maken.

Een goede balans moet gezocht worden tussen professionele kunst, amateurkunst, cultuurhistorie en cultuureducatie. Kunst en cultuur moeten zichtbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom is D66 voor hernieuwde aandacht voor kunst in de openbare ruimte en kunst en cultuur als creatieve component bij bouwkundige ontwikkelingen.