D66 in De Blesse e.o.

Beeld: Wikipedia – Willemjans

De Blesse
Dit dorp met bijna 900 inwoners is snel gegroeid in de tijd dat het aan het oude tracé van de snelweg tussen Zwolle-Leeuwarden lag. Het eerste huis dat er werd gebouwd moet een herberg zijn geweest, die de reiziger onderdak en verzorging bood.
In vervlogen tijden moesten reizigers nog met een veerpont de Linde oversteken om hun reis te kunnen vervolgen. Nu ligt er aan de oostkant van het dorp de snelweg de A32 en wordt de grote verkeersstroom om het dorp heen geleid. De rust die er heerst maakt het dorp tot een plaats waar het prettig wonen is. (1)

Steggerda
Steggerda, met in totaal meer dan 1.000 inwoners, ligt ongeveer een kilometer ten oosten van De Blesse. Rondom de voormalige zuivelfabriek zijn woningen gebouwd en er hebben zich enkele bedrijven gevestigd. Ook in sportief opzicht is het een actief dorp. Qua oppervlakte en inwoners is Steggerda een van de grotere dorpen van de gemeente. Steggerda heeft zelfs twee dorpskernen, te weten Steggerda kerk en Steggerda vaart. (1)

Blesdijke
Blesdijke dankt zijn naam aan het riviertje De Blesse, dat vanuit Drenthe/Overijssel haar regenwater in de Linde loosde. Het is een oud en agrarisch dorp met een kleine 500 inwoners. Het dorp heeft vroeger veel veen vergraven. Het dorp ligt in een bosrijk gebied en was in vroeger jaren een dorp waar de toenmalige bevolking van Steenwijk graag haar kapitaal belegde. (1)

Peperga
Peperga is gelegen ten oosten van Wolvega, tussen De Blesse en Steggerda in. Het dorp kent ongeveer 90 inwoners en had tot 1941 een eigen treinstation. De bekendste voormalig inwoner (naar alle waarschijnlijkheid) is Pieter Stuyvesant. Hij was de zevende directeur-generaal van de kolonie Nieuw-Nederland (nu: New York). (2)

Vinkega
Vinkega ligt ten Oosten van Wolvega en ten zuidwesten van Noordwolde. De plaats is ooit ‘Nije-Steggerden’ genoemd als kerkelijk afhankelijk van het oudere Steggerda. Het dorp telt circa 200 inwoners. (2)

Bronnen:
(1) Woningstichting Weststellingwerf
(2) Wikipedia