Vrij om gezond te zijn

Wij vinden dat ouderen een grote rol moeten kunnen spelen in de inzet van zorgvoorzieningen. Door goede voorzieningen moeten ouderen en andere kwetsbare groepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. D66 heeft de voorkeur voor de inzet van kleinschalige voorzieningen zoals ouderenadviseurs, klussendiensten, aangepast vervoer, vrijwilligerszorg en ‘vriendendiensten’.

Wij willen een zo breed mogelijk aanbod van voorzieningen in de dorpskernen, zoals bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen. Zodat ouderen, als daar behoefte aan is, contacten kunnen onderhouden, zich van informatie kunnen voorzien en problemen kunnen melden.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Zorg.

  • Meer en betere zorgvoorzieningen in de dorpen
  • Bevorderen kleinschalige zorginitiatieven
  • Faciliteren vrijwilligerswerk en mantelzorgactiviteiten
  • Bundeling van zorg- en welzijnsactiviteiten
  • Zorg voor kwetsbare groepen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen een belangrijk fundament van een leefbare en open samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Er zal in de toekomst ook steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in goed lopende vrijwilligersorganisaties.

Wij willen dat de voorzieningen in de dorpskernen op peil worden gehouden. De gemeente heeft echter maar een beperkte invloed op bepaalde voorzieningen en zal dan meer als aanjager moeten functioneren.

Op het vlak van cultuur, sport, welzijn en zorg is de invloed van de gemeente groter. Inwoners mogen van D66 verwachten dat zij zich inzet voor het creëren van kansen, het ontwikkelen van beleid en richtlijnen voor voorzieningen in de dorpen.