Vrij in de Openbare Ruimte

Wij hebben met het Inwonersonderzoek 2021 veel input ontvangen van inwoners. Inwoners vinden Weststellingwerf een hele mooie gemeente om in te wonen, maar toch is men niet helemaal tevreden over de openbare ruimte. Zaken die er uitspringen zijn de overlast van hondenpoep en de aanwezigheid van zwerfafval. Dat hebben wij tot belangrijke speerpunten gemaakt, want we weten dat dit met een gerichte aanpak geen bron van ergernis meer zou moeten zijn.

D66 Weststellingwerf staat voor de volgende speerpunten binnen het thema Openbare Ruimte.

  • Ingebruikname van stortlocatie in Noordwolde voor grof- en groenafval
  • Beschikbaar stellen attributen voor aanpak overlast hondenpoep, tezamen met communicatie en handhaving
  • Beschikbaar stellen attributen voor aanpak zwerfafval
  • Meerdere verzamelpunten voor zwerfafval
  • Promoten afvalscheiding, faciliteren en actief communiceren

Ook het aanbieden van grof- en groenafval moet op meer plaatsen kunnen dan alleen in Wolvega. Weststellingwerf is een uitgestrekte gemeente en om ons heen zien we bij vergelijkbare gemeentes meerdere inleverplaatsen die verspreid zijn gesitueerd. Daarom willen we in Noordwolde ook een mogelijkheid om afval te storten. Inwoners van Noordwolde en omgeving vragen ons er om.

Tot slot vinden wij het heel belangrijk dat er meer gedaan wordt aan het promoten van gescheiden afvalinzameling. Alleen door bewustwording kunnen we met z’n allen de hoeveelheid afval terugbrengen. Ook op het gebied van communicatie valt er nog veel te winnen.