Géén Lelylijn door Stellingwerfs natuurgebied

Beeld: D66

Bron: Stellingwerf.nl – 15 februari 2021
Nijetrijne – De fractie van D66 in Weststellingwerf maakt zich grote zorgen om de opties die genoemd worden in het ‘Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad’. De fractie zal in de raadsvergadering van 1 maart hierover vragen stellen aan het college.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het rapport ‘Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad’ openbaar gemaakt. Het onderzoek gaat in op de mogelijkheden voor het verbeteren van de verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen het aanleggen van de Lelylijn en het investeren in reeds bestaande spoorverbindingen. Een nieuwe spoorlijn (de Lelylijn) zou tussen de 3,2 en 6,4 miljard euro moeten gaan kosten en is volgens eerste berekeningen kostendekkend te exploiteren, zo blijkt uit het onderzoek. Het exacte tracé van de Lelylijn is nog niet vastgesteld.

Door natuurgebieden

Fractievoorzitter Ronald Westenberg van D66: ‘Het probleem is dat dit mogelijke tracé dwars door kwetsbare natuurgebieden gaat. Het kruist onder andere de kwetsbare natte veenweidegebieden Rottige Meenthe en Brandemeer.’ Dat is voor hem onbespreekbaar. Overigens klinkt in het potentieonderzoek dat besef ook wel door. ‘Dit pleit voor bundeling van de eventuele lijn met de snelweg.’ Het aanleggen van de Lelylijn via de natuurgebieden bespaart in totaal zo’n tien minuten extra ten opzichte van de route die langs de A6 via Lemmer naar Groningen loopt.

Veel politieke steun

De gemeenteraad van Weststellingwerf nam in het najaar van 2019 een D66-motie aan om mee te doen aan de lobby voor de spoorlijn. Eerder dat jaar, voor de zomer, besloot Ooststellingwerf dat ook al. Het hele noorden wil een hogere treinfrequentie tussen Zwolle – Groningen en Zwolle – Steenwijk – Wolvega – Heerenveen – Leeuwarden. Daarnaast moet knelpunt Zwolle – Meppel aangepakt worden. De Lelylijn biedt voor dat probleem een alternatief.
SP, D66, PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie, JA21 en SGP hebben de aanleg van de Lelylijn opgenomen in het verkiezingsprogramma. CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch: ‘De Lelylijn in combinatie met woningbouw zorgt voor een betere bereikbaarheid van het Noorden. Het levert een substantiële bijdrage aan vermindering van het woningtekort en draagt ook bij aan de toekomstige economische ontwikkeling van het Noorden.’