Waarom wachten met wind?

Stellingmolen De Vlijt, nabij de Stadsbrink, is voorlopig de enige windmolen op Wageningse bodem. Met het aannemen van de ‘Wageningse Windvisie’ door de gemeenteraad kan hier verandering in komen.

Opwekken duurzame energie

In de windvisie is vastgelegd waar projecten met windmolens aan moeten voldoen en zijn de belangen van u als Wagenings inwoner geborgd. Inwoners en belangengroepen hebben bijgedragen aan de visie in een uitgebreid participatietraject. Voor initiatiefnemers is nu duidelijk binnen welke kaders zij werk kunnen maken van Wageningse wind. D66 riep het stadsbestuur maandag echter ook op niet enkel te wachten op initiatief van anderen, maar zelf aan de bak te gaan. Dit onder het motto: waarom wachten met wind? Zo zet Wageningen stappen richting het behalen van haar ambitieuze klimaatdoelstelling: 250 terajoule duurzame energie opwekken in 2030.

Podcast

Windenergie in Wageningen is ook het onderwerp van onze eerste podcast aflevering. Hierin praat fractievoorzitter Laura Kaper u bij over de verschillende aspecten van dit onderwerp. Zoek in uw favoriete podcast-app op ‘D66 Wageningen’ en u vindt deze aflevering, samen met afleveringen over thema’s als wonen, groen, sport en cultuur. Ik wens u alvast veel luisterplezier en ben benieuwd naar uw reactie. App (0645042001) of mail gerust.