Op naar een klimaatneutrale stad

Wageningen heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. En dat is niet voor niets. Klimaatverandering is een urgent probleem, hoe eerder we onze uitstoot kunnen minimaliseren, hoe beter.

Duurzame elektriciteit

De doelstellingen wat betreft elektriciteitsopwekking en –besparing zijn gezamenlijk met de omliggende gemeentes geformuleerd in de Regionale EnergieStrategie (RES) Foodvalley. De gemeente Wageningen wil in 2030 250 Terajoule aan duurzame energie opwekken. Dit staat gelijk aan 80 hectare zonnevelden. Ook worden drie locaties binnen de gemeente onderzocht voor windmolens.
 
Op dit moment maakt Wageningen concrete stappen in de richting het behalen van deze ambities. Het zonneveld aan de Haarweg is recent gerealiseerd, en aan het realiseren van windenergie wordt gewerkt. Op 17 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Wageningse Windivise aangenomen, waarin is vastgelegd waar toekomstige projecten met windmolens aan moeten voldoen. D66 heeft hierbij aangedrongen op een pro-actieve houding van de gemeente, zodat we geen kansen laten liggen om duurzame energie op te wekken.
 
De komende jaren wil D66 alle zeilen bijzetten om de doelen voor duurzame elektriciteit te behalen. We willen zonnepanelen op daken stimuleren door het huren van zonnepanelen voor de elektriciteitsprijs onder de aandacht te brengen. Voor daken waar de constructie geen zonnepanelen ondersteunt, is zonnefolie een goed alternatief. In 2026 moet 80% van het potentieel ‘zon op dak’ gerealiseerd zijn. Minimaal 10% van de verbruikte energie moet worden bespaard.

Zonnevelden en windmolens zijn daarnaast noodzakelijk om genoeg energie op te wekken. Ook willen we inzetten op innovaties om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor de toekomst, zoals smart-grid en de opslag van elektriciteit (buffering). 

Duurzame warmte

Wageningen heeft in de warmtetransitie omschreven hoe de stad klimaatneutraal verwarmd kan worden. Hierbij wordt ingezet op isolatie, een warmtenet met restwarmte van Parenco in Renkum, en (hybride/all-electric) warmtepompen. De komende jaren wordt de visie verder uitgewerkt in wijkplannen. D66 wil dat deze wijkplannen zo snel mogelijk worden ontwikkeld, zodat burgers weten waar ze aan toe zijn en hun huis kunnen verduurzamen. De gemeente Wageningen moet het voortouw nemen door het gemeentelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen, te verduurzamen. Ook moet het voor huiseigenaren, waaronder eigenaren van monumenten, gemakkelijker worden om hun eigen huis te verduurzamen.

Luister naar onze podcast!

Wil je meer weten over hoe D66 Wageningen over thema’s als Duurzaamheid, Groen, Wonen, Sport, Cultuur en Sociaal-liberalisme in de lokale praktijk denkt? Beluister dan onze podcasts!