Congres 110 | Toespraak Rob Jetten

Congres 110 | Toespraak Rob Jetten

Lees hier de toespraak van onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer Rob Jetten op het 110de D66-congres terug. Kijk je de speech liever terug? Klik hier!

Democraten,

In 1966 werd D66 opgericht door voorlopers en vernieuwers. Ze werden geleid door Hans van Mierlo, een katholieke journalist uit Breda die tegen wil en dank uitgroeide tot de Kennedy van de lage landen.


Het is tien jaar geleden dat Van Mierlo voor het laatst op het congres van zijn partij kon zijn. Dat was hier. In deze zaal in het Chassé Theater. In zijn geliefde thuisstad.


Hoewel ik niet kan zeggen hem echt te hebben gekend, mis ik zijn verschijning. Al was het maar vanwege zijn zachte G tussen al die harde g’s en rollende r’en vandaag in Breda. Ik zie de Amsterdamse delegatie nu de wenkbrauwen fronsen. Nee nee, Van Mierlo was geen Amsterdammer. Iets met de grachtengordel? Pech, jongens. Brabantser dan Van Mierlo wordt het niet. Maar wel fijn dat jullie vandaag de tocht naar dit verre oord buiten de ring hebben gemaakt.

Tien jaar geleden hoorde Van Mierlo hier Alexander Pechtold zijn prioriteiten uiteenzetten. Hij schetste de hervormingsagenda van D66 op geheel Pechtoldiaanse wijze: aan de hand van een schilderij. Een nog niet abstracte Mondriaan, in dit geval. In de tien jaar erna, bracht hij onze partij weer naar de top.


Waarde Alexander, vanaf vandaag mag jij je erelid van onze partij noemen. En dat is volkomen terecht. Je zit voor altijd in ons hart. Dankjewel!


Democraten, het is 53 jaar geleden dat we begonnen aan ons krankzinnige avontuur. De traditionele, met ideologische veren getooide partijen, kregen een pragmatische beweging tegenover zich. Dat was toen heel vernieuwend.


Het is precies dat pragmatisme dat mij naar D66 trok. Ik ben opgeleid als bestuurskundige. Mijn eerste grote werkliefde was ProRail. Daar kon ik mensen verbinden van Groningen tot Maastricht. Oplossingen vinden voor taaie problemen. Ook als daar wendbaarheid voor nodig was.


Naast mijn werk vergroeide ik met de raadsfractie van D66 in Nijmegen. Stap voor stap leerde ik onze partij kennen.Als jong raadslid die het spel van de politiek van dichtbij ervaarde, ging ik redelijkheid en de oplossingsgerichtheid van onze partij nog meer waarderen. De wil om antwoord te geven op de vragen van nu, met de inzichten van nu. Dat is niet altijd makkelijk.


De afgelopen jaren waren voor mij een oefening. Als beginnend Kamerlid was ik met name bezig met mijn eigen dossiers. Klimaat en democratie. Als fractievoorzitter werkte ik in mijn eerste jaar aan grote akkoorden. Dat was sleutelen, timmeren en schuren in de bloedhete machinekamer van de coalitiepolitiek.


Maar dan heb je ook wat:


1. Een generaal pardon voor honderden kinderen die hier thuis zijn.2. Na tien jaar stilstand eindelijk een pensioenakkoord.3. Een zomerakkoord waardoor werk gaat lonen.4. En als kers op de taart het eerste concrete klimaatplan van de wereld.


Aan het begin van de rit heb ik me wel eens afgevraagd wat we in vredesnaam in deze coalitie te zoeken hadden. Dat is nu wel anders.


We hebben onze rol gezocht én gevonden. Van alle coalitiepartijen waarderen onze kiezers de resultaten van dit kabinet het meest. Onze partij is stabiel, gretig, zelfbewust. Wij laten ons niet de wet voorschrijven. Wij zijn de progressieve motor van deze coalitie.


Wij geven antwoord op de grote vragen, noemen de dingen bij naam die moeten gebeuren. Zonder schroom of kramp. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen de waarheid verdragen, als je als politicus eerlijk bent.


Wij pleiten samen met GroenLinks voor een structurele oplossing voor het lerarentekort, omdat je nooit genoeg kunt investeren in de toekomst. Wij pleiten luidkeels voor de halvering van de veestapel, omdat de natuur anders sterft in stilte. Omdat wij een perspectief bieden met duurzame landbouw. En omdat het de enige weg is uit de stikstofcrisis die leidt naar het bouwen van huizen voor iedereen. Wij pleiten voor de wet Voltooid Leven, omdat je in dit land niet alleen waardig oud moet kunnen worden, maar ook waardig moet kunnen sterven. Wij pleiten voor betere ondersteuning van Kamerleden, omdat het huis van de parlementaire democratie instort zonder versterking van het fundament.


En wij pleiten voor een tijdelijk vrouwenquotum, omdat meisjes zo vroeg als ze kunnen dromen ook zeker moeten weten dat ze alles kunnen bereiken.


Wat ons scheidt van de vrienden op links is dat we aan het eind van een lange onderhandeling ook een akkoord sluiten. Dat lukt in deze coalitie tot nu toe aardig. Dit kabinet levert. En ja, dan kan het ook schuren. Dan knettert het op maandag in het coalitieoverleg of op vrijdag in de Trêveszaal. Slaat er ook wel eens iemand met een deur.


We zijn vier totaal verschillende partijen. We komen allemaal op voor wat ons drijft, voor onze beloftes aan de kiezer. En zo hoort het ook. Anders zouden we geen knip voor onze neus waard zijn.


D66’ers zijn redelijk, je kunt met ons praten, maar redelijk betekent niet altijd ‘rustig’. En soms is het zelfs onredelijk om alsmaar redelijk te blijven. Want er liggen nog altijd diepe problemen. Van het lerarentekort tot de ramp op de woningmarkt. En van de werkdruk in de wetenschap en de zorg tot de toegang tot het recht.


De hele eer van het parlementaire ambacht—dat is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd—is een horzel te zijn voor de zittende macht. Dat is onze rol. Wij blijven dus oppositie voeren vóór het kabinet.


Maar ik daag dit kabinet vandaag ook uit: jullie zijn pas op de helft. Laat je niet in het defensief brengen. Laat daadkracht niet aankomen op uitspraken van de rechter. Laat je oren niet hangen naar de luidste toeter op het Malieveld.


Kabinet, laat je niet langer verrassen. Verras ons!


Investeer massaal in wetenschap en innovatie. Breng onze welvaart direct naar de klas. Laat elektrische vliegtuigen als eerste opstijgen uit Nederland. Laat mensen zelf hun burgemeester kiezen. Leid Europa naar een verenigde en humane migratiepolitiek. En vestig tegen alle verwachtingen in het bouwrecord van deze eeuw.


Tegen het kabinet zeg ik: het kan. Het zal niet in één dag lukken. Vallen en opstaan hoort erbij. Maar zet de eerste schop in het zand. Wees niet beschroomd een begin te maken.


Kajsa, Sigrid, Wouter, Ingrid, Stientje, Menno & al die anderen: Ik vraag jullie, wacht geen moment, verras ons!


Congres,


Pragmatisme dreef mij naar D66. De eerste vrouwelijke vicepremier van Nederland, Els Borst, vergeleek het pragmatische D66 ooit met een wendbaar scheepje. Een populaire metafoor.


Toch heb ik er altijd een dubbel gevoel bij gehad. Het suggereert een pragmatisme zonder doel. Maar ik ken geen enkel schip dat de haven bereikt door met alle gunstige winden mee te varen. Je hebt een kompas nodig. In ons geval: idealen om op te varen.


Na een jaar van akkoorden sluiten kon ik deze zomer eindelijk de tijd vinden om mijn eigen kompas scherper af te stellen. Een politiek van idealen gaat voor mij over één simpele vraag: Hoe stel je alle mensen in staat om écht vrij te zijn?


Vrijheid betekent iets anders voor iedereen. Leraren die snakken naar vrijheid in het beoefenen van hun vak. Vluchtelingen die willen bijdragen aan het Nederland van de toekomst. Ondernemers die aan de wieg staan van de omslag naar een nieuwe economie. Studenten. Vaklui. Wetenschappers. Oma’s. Moeders. Zonen. Vaders.


Wat ons bindt is de wil om vrij te zijn. Niet zomaar als losse individuen, maar als onderdeel van het geheel. Want vrij zijn betekent vooral ook: erbij horen.


Zelden heb ik zo de menselijke behoefte geproefd erbij te horen als vandaag. Vandaag hebben wij op ons congres meer dan honderd Syriërs te gast. Ik heb met open mond en pijn in mijn buik naar ze geluisterd.


Zij zijn geweld ontvlucht. Hebben lange tochten gemaakt waar wij ons niets bij voor kunnen stellen. Om hier veiligheid te vinden. Om vrijheid te vinden. Velen spreken nu al Nederlands. Ze kijken TV. Volgen de politiek. En wat horen ze dan?


Politici die zeggen dat ze terug moeten naar hun door oorlog verscheurde land. Een land waar ze hun vrienden zijn kwijtgeraakt. Waar een dictator chemische wapens uitstort over zijn onderdanen. Congres, zulke harteloosheid mogen wij nooit onbeantwoord laten.


Wij hebben dus een duidelijke opdracht. Een alternatief bieden aan deze politiek van haat. U bent misschien lid geworden voor het redelijk alternatief. Maar congres, nu is het tijd om de rijen te sluiten. Wij zijn ook het waardig alternatief!


Democraten,


Het is tijd voor een politiek die gelijke kansen centraal stelt. Niet omdat alles en iedereen gelijk moet zijn. Verschillen kunnen bestaan in een rechtvaardige samenleving.


Maar gelijke kansen zijn zo belangrijk, omdat ze gaan over iets anders: het recht om je lot in eigen hand te nemen. Niet afhankelijk te zijn van waar je ouders ooit zijn geboren. Niet opgesloten te zitten in jouw plekje in de samenleving, omdat je ouders niet de juiste diploma’s hadden. Kansen, congres, gaan over vrijheid.


Deze week was ik te gast bij het nationale schoolontbijt. Naast mij zat een jongetje uit groep 8. Voelt zich Nederlander én Turk. Voetbalt voor een van de belofteteams van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Hij vertelde mij iets dat ik niet los kan laten.


Iedere dag moet hij ’s ochtends thuis kiezen: wil je lunch of ontbijt? Zijn ouders hebben geen geld voor meer dan drie boterhammen per dag. Drie boterhammen. En dan moet je kiezen. 12 jaar oud. Wil je lunch? Of ontbijt?


Sta daar eens bij stil. De onmogelijke keuze. De tragiek van vader en moeder die niets anders willen dan het beste voor hun kind. En stel jezelf dan de vraag: is die jongen vrij? Heeft hij daadwerkelijk dezelfde kans om het net zo goed te doen op school als zijn leeftijdsgenoten?


Het antwoord is nee. En in ons rijke en beschaafde land is dat een onbestaanbare schande. Dit is Nederland. Dit is 2019. Dit kan zo niet langer. Het wordt tijd voor een politiek die mensen vrij maakt. Vrij van belemmeringen, omdat het beste onderwijs toegankelijk is voor iedereen.


Vrij van behoefte, omdat armoede uit ons woordenboek is verdwenen. Vrij van oneerlijke concurrentie op school, omdat bijlessen beschikbaar zijn voor alle kinderen. Vrij van stress over volgende maand of volgend jaar, omdat je een vaste baan kunt krijgen. Vrij van een huursom die de helft van je inkomen opslokt, omdat je wel een betaalbaar huis kunt kopen.


Mensen moeten vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, omdat het openbaar vervoer wel een alternatief is voor de auto. Vrij van de vervuiling van de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Vrij van belastingdruk die de overheid niet kan rechtvaardigen, omdat de grootste vermogens nu echt naar draagkracht gaan bijdragen.


Mensen moeten vrij zijn van de angst dat grote Tech-bedrijven hun diepste geheimen delen. Vrij om te kiezen of je voor jezelf of voor iemand anders werkt. Vrij en zeker genoeg om risico’s te nemen en iets nieuws te proberen. Alle Nederlanders moeten vrij zijn van de discriminatie die mensen met een buitenlandse achternaam van de werkvloer houdt.

Vrij van door xenofobe nationalisten opgehitste vooroordelen die mensen verdelen. Vrij om de eigen premier te kiezen, en ja dan hebben wij gelukkig de nodige kandidaten.

En, congres, vrij zijn gaat ultiem ook over de toekomst van ons land. We zijn gekluisterd aan het heden, omdat we niet genoeg hebben geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en innovatie. Onder aanvoering van D66 trekken we de laatste jaren langzaam het been bij. Maar na het plakken van de pleisters, moeten we nu werk gaan maken van het helen van de wond.

Als we ons vrij willen maken moeten we nu onder ogen komen dat we lang de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat het niet kan bestaan dat sommige kinderen maar vier dagen per week naar school kunnen. Dat het onacceptabel is als willekeurige ouders gedwongen worden het trotse vak van leraar voor een dag over te nemen. Dat scholen, leraren, kinderen en ouders moeten worden verlost van het juk van koepels en overheid.

Dat de leraar weer baas moet zijn in eigen klas. Dat privéonderwijs de samenleving in tweeën splijt. Dat studenten op geen enkele manier gehinderd mogen worden door de leningen die ze afsluiten.

En dat de studie van de geschiedenis, die ons leert wat verandering is en hoe we die tot stand brengen, net zoveel steunt verdient als de toegepaste natuurkunde.

En wie echt wil weten wat het is om vrij te zijn—hoe we die vrijheid hebben verworven—doet er goed aan de geschiedenis te bestuderen van de stad waar we vandaag bij elkaar zijn gekomen. Breda.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Breda werd bevrijd van de tirannie van de Tweede Wereldoorlog. In oktober 1944, na de mislukking van operatie Market Garden, trokken de geallieerden door Brabant richting de Schelde. De Britten en de Amerikanen bombardeerden Den Bosch en Tilburg. De littekens van de bombardementen staan nog steeds in die steden.

Breda trof een ander lot. De stad kwam bijna ongeschonden uit de oorlog.

Dat heeft Breda te danken aan Generaal Maczek van de eerste Poolse pantserdivisie. Voor de poorten van Breda besloot hij: ‘Dit zijn onze vrienden, wij zullen hen niet bombarderen’.

De kanonnen bleven stil. De tanks bleven achter. Moedige Poolse soldaten trokken Breda in om de bevolking te bevrijden. Straat voor straat. Wijk voor wijk. Veel Poolse soldaten lieten daarbij het leven. Nog meer raakten gewond.

In de jaren na de bevrijding van Breda, smolten de landen van Europa langzaam samen. Gedreven door de wens te leven in veiligheid en in vrijheid.

In deze bevrijde stad, liep een jonge Van Mierlo rond. En het was dankzij deze vrijheid, dat hij zijn tanden kon zetten in de Nederlandse democratie. Het was dankzij deze vrijheid, dat hij in 1970, hier in zijn eigen Breda, ook een congres kon toespreken.

En wat hij zei, zijn nog even ware woorden voor D66 als toen: ‘Laten we in hemelsnaam doorgaan met de moed te hebben om die dingen bij de naam te noemen, die naar ons eer, geweten en inzicht moeten gebeuren.’

Ik zie dat als mijn ultieme opdracht. Als opdracht voor D66.

Ik vraag u; ga met ons mee. Vertel ons verhaal. Noem de dingen bij naam. Aan de keukentafel en bij mensen aan de deur. Trek je D66-jas aan. Ga de straat op. Vertel je buren en stadsgenoten waarom je ooit zoiets hebt gedaan als lid worden van een politieke partij. Kleur dit land groen. Wij willen vrij zijn. Nu en voor de toekomst.

Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Fractievoorzitter
Afspraken: Zulmira Roeling
Politiek adviseur: Maarten van Gaans (06-28950182)
Voor de pers: Felix Klos (06-11477996)

Europese Zaken
Inhoudelijk medewerkers: Veerle Brink en Adriaan Zondag

ICT, privacy en cybersecurity
Inhoudelijk medewerker: Marijn van Vliet

Economische Zaken
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Inlichtingendiensten
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Digitale Overheid
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Jeannette Beumer
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)
voor vragen over Economische Zaken: Jelger Zee (06-21143191)

Buitenlandse Zaken
Inhoudelijk medewerker: Adriaan Zondag

Terrorisme
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Artikel 100 procedure/missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Internationaal Strafhof (o.a. MH17)
Inhoudelijk medewerker: Adriaan Zondag

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Defensie (materieel en personeel)
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Voortgang missies
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Kunst en Cultuur
Inhoudelijk medewerker
Claartje Engelaar

Voorzitter Commissie Europese Zaken
Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Justitie
Inhoudelijk medewerkers: Veerle Brink en Marco Sluijter

Asiel & Migratie
Inhoudelijk medewerker: Claartje Engelaar
Kansspelen | Inhoudelijk medewerker: Veerle Brink
Auteursrecht | Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter
Afspraken: Magriet Veenstra
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Buitenlandse Handel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Prostitutie en mensenhandel
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Wapenexport
Inhoudelijk medewerker: Olivier Schmidt

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Financiën
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Financiële Markten/Staatsdeelnemingen
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Eurogroep/EcoFin
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Algemene Zaken/Koninklijk huis
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Media
Inhoudelijk medewerker: Floor van der Zee

Binnenlandse Zaken | Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Democratische Vernieuwing
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Kinderopvang en kindregelingen
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Primair Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voortgezet Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

MBO
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Voorzitter Commissie Justitie & Veiligheid

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Hoger Onderwijs
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Wetenschap
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Integratie
Inhoudelijk medewerker: Mike Hemmen

Discriminatie
Inhoudelijk medewerker: Marco Sluijter

Luchtvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voorzitter Commissie Koninkrijksrelaties

Afspraken: Zulmira Roeling
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Wonen
Inhoudelijk medewerker: Tom Bouma

Ruimtelijke Ordening
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Milieu
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Circulaire economie
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Innovatie
Inhoudelijk medewerker: Tariq Sewbaransingh

Ruimtevaart
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Nathalie Norde
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Landbouw, Natuur & Visserij
Inhoudelijk medewerkers: Esmee Koelink en Bauke ter Borg 

Dierenwelzijn
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Voedsel(productie)
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Water (veiligheid en kwaliteit)
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Janne Gerritsen (06-81512949)

Klimaat en energie
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Gaswinning
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Wegen en Mobiliteit
Inhoudelijk medewerker: Caroline Verduin

Spoor
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Openbaar Vervoer
Inhoudelijk medewerker: Esmee Koelink

Scheepvaart
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Krimp
Inhoudelijk medewerker: Bauke ter Borg 

Toerisme
Inhoudelijk medewerker: Irina van der Hoorn

Afspraken: Marianne de Graaf-Pont
Voor de pers: Jelger Zee (06-21143191)

Medisch-ethisch
Inhoudelijk medewerker: Youri Rijkhoff

Geneesmiddelenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Oorlogsgetroffenen/Ned. Indië
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Langdurige zorg
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Drugs & Wietteelt
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Familierecht
Inhoudelijk medewerker: Ranoe Bishoen

Emancipatie
Inhoudelijk medewerker: Ranoe Bishoen

Mantelzorgers- en vrijwilligers
Inhoudelijk medewerker: Stephan Neijenhuis

Lid Presidium Tweede Kamer

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

AOW en pensioenen
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Inkomensbeleid
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Arbeidsmarkt, -ongeschiktheid en -omstandigheden
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

ZZP’ers
Inhoudelijk medewerker: Dorien Blommers

Toeslagen
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Belastingen
Inhoudelijk medewerker: Robert Witschge

Vice-fractievoorzitter

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Koninkrijksrelaties
Inhoudelijk medewerker: Ranoe Bishoen

GGZ
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Sport
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Preventie (incl. Alcohol & Tabak)
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Leven lang leren
Inhoudelijk medewerker: Anne-Lise Olsthoorn

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Curatieve zorg
Inhoudelijk medewerker: Bob Arnoldus

Jeugdzorg / Jeugdcriminaliteit
Inhoudelijk medewerker: Christiaan Ponsen

Initiatiefwet vaccinatie in de kinderopvang
Inhoudelijk medewerker: Sabeth de Boer

Afspraken: Wendeline Smit
Voor de pers: Benjamin Meijer (06-50746900)

Veiligheid (Politie; brandweer; crisisbeheersing)
Inhoudelijk medewerker: Yared Stifanos

Participatiewet
Inhoudelijk medewerker: Ranoe Bishoen

Armoede- & schuldenbeleid
Inhoudelijk medewerker: Ranoe Bishoen

Afspraken: Loes van Doormaal
Voor de pers:
Veiligheid: Janne Gerritsen (06-81512949)
Participatiewet; armoede & schulden; mantelzorgers: Jelger Zee (06-21143191)

Inschrijven Subsessies

Subsessies over Nederland beter maken

We presenteerden het discussiestuk ‘Nederland beter maken’. De komende weken gaan we graag daarover met jou als lid van D66 in gesprek. De subsessies worden georganiseerd door het Landelijk Bestuur en de Tweede Kamerfractie. Ook de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de verkiezingsprogrammacommissie zijn aanwezig. Lees het discussiestuk ‘Nederland beter maken’ hier.

Inschrijven voor subsessies is niet meer mogelijk. Heb je een vraag? Stuur ons een mail.

Cultuur

Salima Belhaj (Tweede Kamerlid) gaat met je in gesprek. Tijdens deze sessie zullen we reflecteren op de vraag: Hoe is de culturele sector de afgelopen maanden doorgekomen? Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde. We zullen ingaan op de kwetsbaarheden van de sector, zoals de vele zzp’ers die er werken en instellingen met veel eigen inkomsten, die opeens helemaal weg vielen. Maar ook: welke positieve ontwikkelingen hebben we gezien, zoals het online gaan van musea en een meer verenigde lobby (al kan dit nog steeds beter). Daarnaast blikken we vooruit: hoe nu verder? Wat willen we meenemen uit deze tijd en wat absoluut niet? En hoe zorgen we dat de culturele sector in haar geheel sterker wordt, voor zowel normale als crisistijden?

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Salima Belhaj.

Europa

Europa-woordvoerder Rob Jetten en onze Europarlementariërs Sophie in ’t Velden Samira Rafaela gaan met je in gesprek over Europese samenwerking. Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Daarvoor schreef Rob Jetten samen met delegatieleider in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld het stuk ‘Europa na Corona’.

Ook sluit Afke Groen bij deze sessie aan, zij zal de discussie aan de hand van een stelling aftrappen. Afke is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Rob JettenSophie in ’t Veld of Samira Rafaela.

Mobiliteit

Tweede Kamerlid Rutger Schonis gaat met je in gesprek over de toekomst van mobiliteit. Tijdens de coronacrisis zijn veel veranderingen doorgevoerd in de samenleving. Zo werkt iedereen nu zo veel mogelijk thuis. Was het openbaar vervoer alleen nog bedoeld voor noodzakelijke reizen en dragen we nu plotseling mondkapjes.

In deze sessie willen we graag bespreken wat nu goed gaat qua maatregelen. Waar bijgestuurd moet worden en hoe we weer uit deze crisis kunnen komen. Denk hierbij aan de vragen: Hoe krijgen we iedereen straks weer in het ov? Hoe stimuleren we de fiets? Hoe voorkomen we files?

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Rutger Schonis.

Progressief kapitalisme

Tweede Kamerlid en voormalig directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting Joost Sneller gaat met je in gesprek over de toekomst van het kapitalisme. De coronacrisis heeft kwetsbaarheden van het kapitalisme duidelijk gemaakt. Denk aan de soms moeilijk verlopende publiek-private samenwerking en de marktmacht van partijen. Zelfs voor de crisis werd al gesproken over hoe kapitalisme en kapitalisten aan een vernieuwing toe was.

Deze crisis biedt dan ook de kans om het kapitalisme te hervormen, richting een progressief kapitalistisme dat in staat is om de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals klimaatverandering en technologie, op een goede manier te tackelen. Hoe dit te doen kijkend naar prijsvorming, marktmacht e.d. wordt in deze sessie besproken.

Wonen

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs gaat met je in gesprek over de toekomst van wonen. Voor de coronacrisis stond de huizenmarkt al onder druk. En zoals onze minister Kajsa Ollongeren al zei is nu stoppen met de bouw onmogelijk. Er zijn meer huizen nodig en de kansen zijn er nu. We gaan erover in gesprek.

Internationale handel

Tweede Kamerlid Achraf Bouali gaat met je in gesprek over internationale handel. We willen het hebben over de toekomst van buitenlandse handel. Over diversificatie van handelsketens om onze afhankelijkheid te verkleinen van andere landen. Over de crisis binnen de WTO. De handelsoorlogen, protectionisme en handel na de coronacrisis.

Gastsprekers zijn Sigrid Kaag (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Rem Korteweg (Instituut Clingendael).

Toekomst arbeidsmarkt 

Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Marijke van Beukering gaan met je in gesprek over de toekomst van de arbeidsmarkt.

De huidige crisis legt de kwetsbaarheden bloot die op de arbeidsmarkt al veel langer spelen. Voor mensen die een vast contract hebben is het goed geregeld, maar werkgevers zijn nog steeds terughoudend om mensen ook een vast contract te bieden. Daardoor werken steeds meer mensen op een flexibel contract, waardoor zij eerder en harder geraakt worden door een crisis. En dat zijn vaker jongeren of mensen met een migratieachtergrond. Bij zelfstandigen zie je dat meer mensen er bewust voor kiezen om zelf te gaan ondernemen, maar lang niet iedereen lukt het om voldoende buffer op te bouwen, omdat in sommige gevallen de opdrachtgever eigenlijk het tarief kan bepalen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil weer een vast contract kan krijgen, we schijnzelfstandigen beter beschermen en tegelijkertijd ondernemers nog steeds de ruimte kunnen bieden om te ondernemen?

Te gast is Petra Stienen, senator voor D66.

Maandag 29 juni, 18.00-19.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Toeslagen

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg gaat met je in gesprek over toeslagen.

Het huidige systeem van toeslagen werkt niet goed. 6 miljoen mensen krijgen een toeslag, maar veel mensen komen in de problemen doordat zij veel moeten terugbetalen als hun inkomen is veranderd. Dan helpt een toeslag helemaal niet, maar zorgt het juist voor meer onzekerheid. Maar hoe kunnen we dit gerichte systeem verbeteren zonder dat mensen er flink op achteruit gaan?

Maandag 29 juni, 20.00-21.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Zorg

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp gaat met je in gesprek over de zorg. Het coronavirus heeft veel gevraagd van onze zorg. Van iedereen die ermee te maken heeft en van al ons zorgpersoneel. Denk aan het bezoekersverbod in de verpleeghuizen, de druk op de Intensive Care-afdelingen, maar ook de aanpassingen in de gehandicaptensector. Met de inzet en deskundigheid van al het zorgpersoneel werken zij elke dag aan een gezond Nederland. Dat verdient alle waardering en respect. We spreken graag verder over de zorg met de leden!

Dinsdag 30 juni, 20.00-21.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Onderwijs: Slimmer uit de crisis komen

Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte gaan met je in gesprek. De ongelijkheid werd ineens pijnlijk zichtbaar. Niet elk kind kon onderwijs op afstand volgen. De leraar kreeg helemaal geen contact met de leerling of er was thuis geen device of internetverbinding. Voor ons geen nieuw inzicht. Al een jaar waren Paul van Meenen en Jan Paternotte op weg met de Scholenreis om oplossingen te bespreken voor met name de groeiende ongelijkheid.

Nu pakken we digitaal de draad weer op met nieuwe inzichten. Want het onderwijs is de afgelopen maanden in een groot experiment terecht gekomen. De omschakeling naar afstandsonderwijs maar ook een schooljaar zonder de eindtoets, de eindexamens en reguliere tentamens.

Dit roept vragen en discussie op over de ‘gewone’ gang van zaken. De sessie ‘Slimmer uit de crisis komen’ gaat over wat we leren van de corona crisis op het gebied van onderwijs. Welke nieuwe inzichten hebben we opgedaan, welke bestaande problemen hebben we bevestigd gezien en wat willen we achter ons laten als we uit de crisis klimmen?

Gastspreker is minister Ingrid van Engelshoven.

Woensdag 1 juli, 19.00-20.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Klimaat: naar een 1,5 gradensamenleving 

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot gaat met je in gesprek. Na een gezondheidscrisis dreigt er een klimaatcrisis. Dit is de laatste generatie politici, die klimaatverandering nog kan stoppen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden tot het aanpakken van klimaatverandering nog nooit zo groot als nu. Mogen we nu met het afsluiten van het Klimaatakkoord achterover leunen, of moeten we juist nu een tandje bij zetten om de 1,5 graad samenleving te bereiken?

Donderdag 9 juli (nieuwe datum), 19.00-20.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Hoe kan ik meedoen?

Als lid van D66 kun je je hieronder aanmelden. Je ontvangt direct per mail een bericht over voor welke sessies je je hebt aangemeld. Gebruik bij je aanmelding hetzelfde mailadres als waarop je mails ontvang van D66/ingeschreven staat bij D66.

Op de dag van de sessie ontvang je een link voor de online sessie van die avond. De sessies vinden plaats via Microsoft Teams. Je kunt het best deelnemen door het programma te downloaden op je computer. Downloaden kan hier.
Meld je alleen aan voor sessies waar je echt bij kunt zijn, zo zorgen we voor voldoende plekken voor iedereen (maximaal 100 deelnemers per sessie).

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Heb je een vraag? Weet ons te vinden.

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen

Staatssecretaris van Financiën

Alexandra van Huffelen – Eigen foto

Op 29 januari 2020 werd Alexandra staatssecretaris in het kabinet-Rutte III.

Alexandra was vanaf 2014 directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB). Van 2010 tot 2014 was ze namens D66 wethouder in Rotterdam, met onder andere duurzaamheid en openbaar vervoer in haar portefeuille. In 2019 werd ze verkozen als Eerste Kamerlid voor D66. 

Alexandra is de eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie van Financiën. Haar belangrijkste opdracht? De gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire helpen. Ook moet zij een nieuw toeslagenstelsel in de steigers zetten. “Ik wil dat de overheid weer naast mensen komt te staan. Nu hebben mensen vaak het gevoel dat de overheid tegenover hen staat. Daarom moeten we de ouders in de toeslagenaffaire recht doen en een begin maken met de hervorming van het toeslagenstelsel.”

Portefeuilles

Toeslagen en Douane

Alexandra van Huffelen – Eigen beeld

Stientje van Veldhoven

Stientje van Veldhoven

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Stientje van Veldhoven – Foto: Jeroen Mooijman

Op 26 oktober 2017 werd Stientje staatssecretaris in het kabinet-Rutte III. In 2019 en 2020 was ze tijdelijk Minister voor Wonen en Milieu.

Van Veldhoven begon haar carrière in Brussel, waar ze voor het Europees Parlement werkte. Daar zag ze voor het eerst ‘politiek in de praktijk’ en dat liet haar niet meer los. Nadat ze een aantal jaren bij het ministerie van Economische Zaken werkte, werd ze diplomate in Brussel, eerst bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de Europese Unie en daarna bij de Europese Commissie.

Van juni 2010 tot en met oktober 2017 was Van Veldhoven lid van de Tweede Kamer voor D66. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 stond ze op nummer twee op de kandidatenlijst. In 2011 en 2012 werd zij uitgeroepen tot groenste politicus, in 2014 tot duurzaamste Tweede Kamerlid. Mede door haar inzet op thema’s als klimaat & energie, duurzaamheid en gaswinning is dit het groenste regeerakkoord ooit.

Portefeuilles

Milieu, Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid, Planbureau Leefomgeving

Rutger Schonis

Rutger Schonis

Tweede Kamerlid

Rutger Schonis – Eigen beeld

Rutger Schonis (1976) is sinds 2018 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Middelburg.

“Op mijn eerste dag in de Tweede Kamerfractie maakt het internationale panel voor het klimaat van de Verenigde Naties bekend dat we door het treffen van maatregelen de opwarming van de aarde nog binnen de perken kunnen houden. Dat maakt ons allemaal lid van een bijzondere generatie: wij zijn de laatsten die nog maatregelen kunnen treffen om de aarde zoals wij die kennen, door te geven aan de generaties die na ons komen.

Ik vind het belangrijk dat de generaties na ons veilig en gezond in Nederland kunnen wonen en werken. Een klimaatakkoord is daarom keihard nodig. Iedereen moet weten waar hij of zij aan toe is. En: de lusten en lasten ervan moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen. Daar wil ik als lid van de Tweede Kamer graag mijn steentje aan bijdragen!”

Portefeuilles

Wegen & Mobiliteit; Spoor; Openbaar Vervoer; Scheepvaart; Krimp; Toerisme

Schone lucht

Schone lucht

Schone lucht lijkt een vanzelfsprekendheid, maar één miljoen mensen in Nederland hebben longklachten en ook voor gezonde mensen leidt vieze lucht tot een kortere levensverwachting. De lucht in de steden en rondom de intensieve veehouderij is nog steeds te vies. Daarom wil D66 blijven werken aan schone lucht. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. D66 stelt gemeenten in staat om te zorgen voor schone lucht voor hun inwoners, door bijvoorbeeld heel vuile auto’s en vrachtwagens te weren, autodelen te stimuleren, inwoners mee te laten praten over de maximumsnelheid op ringwegen en schone auto’s korting te geven op parkeren.

D66 wil dat in 2025 al het openbaar vervoer rijdt op groene stroom of waterstof. Het aangekondigde investeringsfonds om de overgang te faciliteren kan worden ondergebracht in de publieke investeringsbank. Voor de aankoop van nieuwe voertuigen in de (semi-)publieke sector geldt vanaf 2020 ‘elektrisch tenzij’. Mensen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam ademen een hoeveelheid vuile lucht in, die gelijk staat aan ruim 6 sigaretten meeroken per dag, elke dag.

Daarom wil D66 een verlenging tot 2021 van een aangescherpt en gehandhaafd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gebaseerd op de normen die de Wereld Gezondheid Organisatie hanteert voor schone lucht. In dat programma krijgen roet en fijnstof bijzondere aandacht vanwege de lokale gezondheidseffecten. D66 wil goede Europese maatregelen om sjoemeldiesels uit te bannen. 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over emissievrij openbaar vervoer. Zo is afgesproken dat vervoerders vanaf 2025 alleen nog maar emissievrije bussen mogen kopen. Daarbij rijden de treinen van de NS op groene stroom. 

Investeren in innovatie en ondernemerschap

Investeren in innovatie en ondernemerschap

D66 wil dat er innovatiegelden komen om maatschappelijk relevante instituten, zoals scholen, universiteiten, zorginstellingen, openbaar vervoer en energiebedrijven, te laten experimenteren met nieuwe digitale modellen. Daarnaast worden er wegen gezocht om de beschikbare hoeveelheid durfkapitaal voor start-up’s en scale-up’s te vergroten en te zorgen dat deze partijen hun weg beter kunnen vinden naar het durfkapitaal dat pensioenfondsen al voor hen gereserveerd hebben.

Aangezien maar liefst de helft van alle werknemers werkt bij een familiebedrijf, wil D66 dat innovatie en ondernemerschap ook bij deze bedrijven gestimuleerd wordt. Daarbij wordt er gekeken naar de gevolgen voor familiebedrijven bij de invoering van nieuwe regelgeving. Met deze maatregelen bouwen we aan een cultuur en mentaliteit van ondernemerschap. 

D66 wil het topsectorenbeleid kritisch herzien en verder bouwen op het steeds beter functionerende overleg tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Innovatie rond maatschappelijk urgente keuzes staat voor D66 centraal en niet langer het behoud of de belangen van gevestigde sectoren. D66 wil dat nieuwe spelers en MKB de kans krijgen om in dit systeem mee te doen, naast de grote partijen die tot nu toe de topsectoren domineren. Daarom wil D66 ook de financieringsmogelijkheden binnen het fundamenteel vernieuwde topsectorenbeleid aanpassen, zodat er meer ruimte komt voor onderzoek, ondernemerschap en MKB, door bijvoorbeeld de huidige TKI-toeslag te verruimen.

Wegen

Wegen

Voor D66 is verbetering van bestaande (spoor)wegen de eerste keus. Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde opleveren. Bovendien mag het niet onevenredig veel ruimte innemen of negatieve invloed op de natuur of op de gezondheid van omwonenden hebben. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Goede inpassing van nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde.

Inspraak

D66 wil dat bewonerswensen serieus worden genomen bij de aanleg van nieuwe of de aanpassing van bestaande wegen. Daarbij worden omwonenden al in een vroeg stadium betrokken bij het invullen en uitwerken van de plannen. Beslissingen over de verbreding van bestaande wegen dienen genomen te worden in samenspraak met het lokale bestuur.

Files

Meer asfalt is niet de oplossing voor de files. D66 investeert in openbaar vervoer dat qua reistijden en comfort kan concurreren met de auto. We maken milieuvriendelijk vervoer aantrekkelijker. Het is eerlijker dat mensen betalen voor het gebruik van hun auto, dan voor het bezit ervan. Op die manier ontstaat ruimte voor verbetering van de bestaande infrastructuur. Ook stimuleren we thuiswerken, fietsen en flexibele werktijden. Zo zorgen we voor betere bereikbaarheid, minder files en minder vervuiling.

Makkelijker de vaker langskomende trein pakken

Makkelijker de vaker langskomende trein pakken

Het spoor moet een snelle, veilige en betrouwbare verbinding tussen steden en gemeenten bieden. Daarbij vragen steden om verbindingen met de kwaliteit en frequentie van een metro. ProRail en de vervoerder worden aangestuurd op die prestatie. D66 wil dat Almere en Lelystad aangesloten worden op het Nederlandse nachtnet van treinen, om de verbinding met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken en Schiphol Lelystad Airport vanaf 2020 te ontsluiten.

Door Europa met de trein
Na lang onderhandelen stevenen we in Europa af op een inrichting van het spoor waarbij er meer ruimte is voor nieuwe toetreders, meer innovatie en meer concurrentie. Dit moet leiden tot betere dienstverlening voor reizigers en tot kansen voor ondernemers. In Nederland is de NS de hoofdspeler op het spoor, maar krijgen concurrenten kansen op regionale lijnen.

In 2040 moeten we door heel Europa met de trein kunnen reizen, als alternatief voor het vliegtuig. Door samen met de andere Europese landen betere afspraken te maken zorgen we dat treinen zonder problemen over al het Europese spoor kunnen rijden. Door dit te combineren met één Europese dienstregeling in alle landen kunnen de internationale treinen straks sneller en gemakkelijker van Nederland naar bijvoorbeeld Berlijn, Parijs en Madrid rijden. Met meer nachttreinen wordt reizen met de trein een nóg beter alternatief voor vliegen in Europa tijdens vakantietijd.

Hyperloop
D66 wil investeren in moderne technieken, zoals de hyperloop. Dankzij een voorstel van D66 komt er een testlocatie voor de hyperloop in Groningen. In de toekomst willen we blijven investeren in de hyperloop en willen we onderzoek stimuleren, zodat nieuwe technieken de kans krijgen en schoon, snel en duurzaam openbaar vervoer verder wordt ontwikkeld.