Voor een goede bereikbaarheid en verbindingen met binnen- en buitenland

Beeld: Provincie Groningen

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht.

Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk  

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen die de basis vormen van onze inzet in Provinciale Staten.

”Wij staan voor een Groningen met
lef en ambitie. Een provincie met goud in handen. Maar alleen door samen te werken kunnen we dat goud verzilveren.”