Voor een sterke economie en een stijgende werkgelegenheid

Beeld: Pixabay

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt. Met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan.

Ook sectoren als de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg- en welzijn hebben vakmensen nodig. Studenten hoeven na het afstuderen steeds minder hun heil elders te zoeken voor een baan met perspectief.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen die de basis vormen van onze inzet in Provinciale Staten.

”Wij staan voor een Groningen met
lef en ambitie. Een provincie met goud in handen. Maar alleen door samen te werken kunnen we dat goud verzilveren.”