Fijn leven, wonen en werken in de regio

Hoe voorkom je dat gekwalificeerde mensen uit de regio vertrekken, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg woningen zijn? Hoe blijf je als regio goed bereikbaar? Hoe houden we voldoende goed werk in de regio? Samen met D66-afdelingen door het hele land zijn Tweede Kamerleden Romke de Jong en Tjeerd de Groot op zoek gegaan uitdagingen en oplossingen in de regio. Zodat je overal in Nederland fijn kunt leven, wonen en werken.

Regiodeals

In het landelijke coalitieakkoord is al een goede start gemaakt door antwoorden op deze vragen te formuleren. Met de Regiodeals worden regionale economische kansen ook de komende vier jaar weer beter benut. Ook wordt er op allerlei manieren gewerkt aan de bereikbaarheid, de bewoonbaarheid en de sociale kansen in de verschillende regio’s. Lees hier meer over de Regiodeal Oost-Groningen.

Ook buiten het coalitieakkoord

Maar er liggen ook veel opgaven in de regio die niet in het beknopte coalitieakkoord staan, maar die wel moeten worden aangepakt. Opgaven waar verschillende regio’s, zo is ons wel duidelijk, ook zelf goede en soms zelfs inspirerende oplossingen voor hebben. Daar willen we ons als partij verder over buigen.