D66

Vlak voor de zomervakantie behandelde de Gemeenteraad de "Startnotitie Asielopvang". Het College stelde hierin voor om vooruitlopend op de zogenaamde Spreidingswet te onderzoeken op welke locatie asielopvang zou kunnen en of Pijnacker-Nootdorp dit maatschappelijk aankan.

D66 heeft van harte een amendement van de Partij voor de Dieren, mede gesteund door Progressief P-N, en ChristenUnie-SGP gesteund in de gemeenteraad voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Helaas haalde dit geen meerderheid.

Zaterdag 24 juni jl was er de braderie in Pijnacker. De fractie van D66 had in hun stand 5 vragen over de gemeentelijke politiek.

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten de Komkommerweg te verlengen tot de Hoefslag.

De raad heeft besloten dat de aanmelding voor fase 1 van Aardgasvrij Klapwijk van start kan.

De fractie van D66 is op 20 april 2023 akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van het College van B&W om bij metrostation Zuid in Pijnacker een parkeergarage met voorzieningen te bouwen.

Vlak voor de zomervakantie behandelde de Gemeenteraad de "Startnotitie Asielopvang". Het College stelde hierin voor om vooruitlopend op de zogenaamde Spreidingswet te onderzoeken op welke locatie asielopvang zou kunnen en of Pijnacker-Nootdorp dit maatschappelijk aankan.

D66 heeft van harte een amendement van de Partij voor de Dieren, mede gesteund door Progressief P-N, en ChristenUnie-SGP gesteund in de gemeenteraad voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Helaas haalde dit geen meerderheid.

Zaterdag 24 juni jl was er de braderie in Pijnacker. De fractie van D66 had in hun stand 5 vragen over de gemeentelijke politiek.

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten de Komkommerweg te verlengen tot de Hoefslag.

De raad heeft besloten dat de aanmelding voor fase 1 van Aardgasvrij Klapwijk van start kan.

De fractie van D66 is op 20 april 2023 akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van het College van B&W om bij metrostation Zuid in Pijnacker een parkeergarage met voorzieningen te bouwen.

D66 is blij met de realisatie van Cultura & Zo in 2019 en wil culturele initiatieven binnen de gemeente verder stimuleren en ondersteunen.

Met dit IHPK zorgt de gemeente voor geschikte gebouwen, waarin scholen en kinderopvang zoveel mogelijk onder één dak en vanuit één pedagogische visie samenwerken.

Officiële opening Kindcentrum Vlinderboom

Stop stilstand. Stem vooruit.

In het kader van NL doet 2023 zijn een aantal leden van onze brede fractie aan de slag gegaan bij Pieter van Foreest aan de Floralaan in Pijnacker.

Afgelopen januari werd de raadsagenda gedomineerd door het voorstel over de "knip op de Monnikenweg". Maar minstens zo belangrijk vonden wij het onderwerp "Actieplan Bestaanszekerheid" dat tevens aan de orde kwam.

D66 is blij met de realisatie van Cultura & Zo in 2019 en wil culturele initiatieven binnen de gemeente verder stimuleren en ondersteunen.

Met dit IHPK zorgt de gemeente voor geschikte gebouwen, waarin scholen en kinderopvang zoveel mogelijk onder één dak en vanuit één pedagogische visie samenwerken.

Officiële opening Kindcentrum Vlinderboom

Stop stilstand. Stem vooruit.

In het kader van NL doet 2023 zijn een aantal leden van onze brede fractie aan de slag gegaan bij Pieter van Foreest aan de Floralaan in Pijnacker.

Afgelopen januari werd de raadsagenda gedomineerd door het voorstel over de "knip op de Monnikenweg". Maar minstens zo belangrijk vonden wij het onderwerp "Actieplan Bestaanszekerheid" dat tevens aan de orde kwam.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft Tjeerd de Groot (Tweede Kamer D66) op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Pijnacker-Nootdorp-Lansingerland zijn visie gegeven op de toekomst van de landbouw in Nederland.

Het deed mij weer eens beseffen hoe in een razendsnel tempo de tijden aan het veranderen zijn. En dat de uitdagingen waar we voor staan eerder groter dan kleiner lijken te worden.

Op 18 januari 2023 is het precies een jaar geleden dat Bjorn Lugthart werd geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. In de maanden daarna zijn verschillende fractie leden met hem op stap geweest om nader kennis te maken met de gemeente en haar inwoners.

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 24 november j.l. een motie ingediend,.......

Een verdere aanscherping van de regels voor het 'verkameren' van woningen. Dat is wat de fracties van VVD, D66, CDA en Trots deze week bereikten in de gemeenteraad. In de gemeenteraad werd gedebatteerd over allerlei beleid en regels voor het gebruik van woningen. Om schaarse woningen te beschermen, om regels vast te stellen over hoe sociale huurwoningen worden verdeeld, maar ook om bindende afspraken te maken over het verkameren van woningen.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft Tjeerd de Groot (Tweede Kamer D66) op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Pijnacker-Nootdorp-Lansingerland zijn visie gegeven op de toekomst van de landbouw in Nederland.

Het deed mij weer eens beseffen hoe in een razendsnel tempo de tijden aan het veranderen zijn. En dat de uitdagingen waar we voor staan eerder groter dan kleiner lijken te worden.

Op 18 januari 2023 is het precies een jaar geleden dat Bjorn Lugthart werd geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. In de maanden daarna zijn verschillende fractie leden met hem op stap geweest om nader kennis te maken met de gemeente en haar inwoners.

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 24 november j.l. een motie ingediend,.......

Een verdere aanscherping van de regels voor het 'verkameren' van woningen. Dat is wat de fracties van VVD, D66, CDA en Trots deze week bereikten in de gemeenteraad. In de gemeenteraad werd gedebatteerd over allerlei beleid en regels voor het gebruik van woningen. Om schaarse woningen te beschermen, om regels vast te stellen over hoe sociale huurwoningen worden verdeeld, maar ook om bindende afspraken te maken over het verkameren van woningen.

De duurzaamheidslening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt niet afgeschaft. D66 Pijnacker-Nootdorp diende tijdens de raadsvergadering van 22 september mede namens Eerlijk Alternatief en het CDA een amendement in om de duurzaamheidslening in onze gemeente te behouden.

“Neem meer tijd om een alternatieve locatie te zoeken voor het hondenpension en beslis nu nog niet over de Oude Polder als mogelijke nieuwe locatie.”

D66 Pijnacker-Nootdorp is trots op het raadsakkoord van 2022-2026. Onze fractievoorzitter reflecteert...

Sylvia Markerink heeft samen met de burgemeester een bezoek gebracht bij Kleur en Smaak te Nootdorp.

Feestelijke installatie van onze nieuwe fractie

De duurzaamheidslening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt niet afgeschaft. D66 Pijnacker-Nootdorp diende tijdens de raadsvergadering van 22 september mede namens Eerlijk Alternatief en het CDA een amendement in om de duurzaamheidslening in onze gemeente te behouden.

“Neem meer tijd om een alternatieve locatie te zoeken voor het hondenpension en beslis nu nog niet over de Oude Polder als mogelijke nieuwe locatie.”

D66 Pijnacker-Nootdorp is trots op het raadsakkoord van 2022-2026. Onze fractievoorzitter reflecteert...

Sylvia Markerink heeft samen met de burgemeester een bezoek gebracht bij Kleur en Smaak te Nootdorp.

Feestelijke installatie van onze nieuwe fractie

Toont 24 van 36