Vuurwerkverbod

D66 heeft van harte een amendement van de Partij voor de Dieren, mede gesteund door Progressief P-N, en ChristenUnie-SGP gesteund in de gemeenteraad voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast.

Overlast en onveilig

De fracties reageren op het evaluatierapport van de afgelopen jaarwisseling. Zij vinden dat de jaarwisseling veiliger moet worden. Nu ervaart de helft van de inwoners overlast en één op de vijf voelt zich zelfs onveilig. Tel daarbij geweld tegen hulpverleners, schade aan eigendommen en lucht- en straatvervuiling bij op en er ontstaat een ongewenste situatie. Ook dieren ondervinden zeer veel stress en angst vanwege het vuurwerk. De fracties willen ook om die reden een vuurwerkverbod. De huidige maatregelen zoals een vuurwerkvrije zone zijn blijkbaar niet voldoende.

Gemeenteverbod

Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 hebben de woordvoerders daarom voorgesteld om in plaats van beperkte vuurwerkvrije zones, in de hele gemeente een vuurwerkverbod in te stellen.

Landelijk

Daarnaast pleiten de fracties ook voor een landelijk vuurwerkverbod. Zij dienden daarom een motie in om de burgemeester binnen de Veiligheidsregio Haaglanden hiervoor het initiatief te laten nemen. Dat maakt de handhaving wel eenvoudiger, zo erkennen de fracties. In de gemeente Delft is een dergelijke motie onlangs al aangenomen. De Partij voor de Dieren vroeg aan de burgemeester om samen met inwoners naar andere manieren van een oud en nieuw-feest te kijken.

Minderheid

Het voorstel mocht helaas niet op steun van een meerderheid van de raad rekenen en dat betreuren wij samen met de andere fracties ten zeerste.