Harry Wever

Beeld: Edwin Mulder

Graag wil ik mij voor D66 Pijnacker-Nootdorp inzetten om onze visie en ideeën in de gemeenteraad uit te leggen en onze doelen in de komende periode te verwezenlijken

  • 56 jaar
  • Pijnacker
  • Hij/hem

Pijnacker-Nootdorp is een fijne gemeente om in te wonen en te recreëren. Gezien de ontwikkelingen in de randstad en de grote opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, is het een flinke uitdaging om dit voor de toekomst veilig te stellen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Onze groene buitengebieden (Groenzoom, Balijbos en Bieslandse Polder)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Behoud van een prettige woon- en leefomgeving voor onze inwoners door duidelijke keuzes te maken in de ruimtelijke inrichting in onze gemeente en ruimte bieden voor gewenste ontwikkelingen (wijkverbetering, natuur en goede recreatieve voorzieningen).

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer betrokkenheid van burgers in planvorming en besluitvorming;
  • Meer transparantie in beleidsontwikkeling bij de gemeente;
  • Betere (digitale) dienstverlening en ondersteuning van burgers waar nodig.

Wat is je favoriete boek
(en waarom)?

Ik heb niet zo zeer een favoriet boek, maar favoriete genres. Ik hou van boeken waar je iets van kunt leren, om je algemene kennis te vergroten en van detectives, om geheimen te ontrafelen.