Voorwoord

Beste lezer,
Hierbij presenteer ik u graag, mede namens vele leden van onze afdeling, het verkiezingsprogramma van D66 Pijnacker-Nootdorp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
‘We laten iedereen vrij, maar niemand vallen’ was het uitgangspunt van Sigrid Kaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Een uitspraak waarin ons progressief liberale gedachtegoed mooi is samengevat.
Ook in Pijnacker-Nootdorp staan wij voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en waarin wij er zijn voor elkaar.
D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen vanaf de geboorte, met een bereikbaar en gevarieerd aanbod van kinderopvang en onderwijs. Ook onze ouderen en hun mantelzorgers moeten kunnen rekenen op een gemeente en gemeenschap die er voor hen is als het nodig is.
Voor jonge starters op de woningmarkt en ouderen is het steeds moeilijker om een passende en betaalbare woning te vinden. Juist voor deze doelgroepen gaan wij ons de komende jaren extra inzetten voor de realisatie van meer betaalbare woningen.
Het klimaat verandert, het wordt warmer en het weer grilliger, en de gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar, ook voor onze inwoners. Wij zullen ons blijven inzetten voor het gebruik van schonere energie voor onder andere woningen en bedrijven. Daarnaast werken wij aan meer groen in en om de kernen en zullen wij nog meer inzetten op het verbeteren van de natuur, samen met de inwoners en organisaties in onze gemeente.
Dit is slechts een kleine greep uit de zaken die wij voor de komende jaren belangrijk vinden. Meer hierover en over veel andere thema’s staat in ons verkiezingsprogramma.
Ik hoop dat u met belangstelling ons programma zult lezen en ik wens u veel wijsheid toe bij het maken van uw keuze op 14, 15 en 16 maart a.s.

Peter Hennevanger
Lijsttrekker D66 Pijnacker-Nootdorp

Beeld: Edwin Mulder