Nieuwspagina

15.09.2023

Vlak voor de zomervakantie behandelde de Gemeenteraad de "Startnotitie Asielopvang". Het College stelde hierin voor om vooruitlopend op de zogenaamde Spreidingswet te onderzoeken op welke locatie asielopvang zou kunnen en of Pijnacker-Nootdorp dit maatschappelijk aankan.

04.07.2023

D66 heeft van harte een amendement van de Partij voor de Dieren, mede gesteund door Progressief P-N, en ChristenUnie-SGP gesteund in de gemeenteraad voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Helaas haalde dit geen meerderheid.

26.06.2023

Zaterdag 24 juni jl was er de braderie in Pijnacker. De fractie van D66 had in hun stand 5 vragen over de gemeentelijke politiek.

03.06.2023

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten de Komkommerweg te verlengen tot de Hoefslag.

24.04.2023

De raad heeft besloten dat de aanmelding voor fase 1 van Aardgasvrij Klapwijk van start kan.

23.04.2023

De fractie van D66 is op 20 april 2023 akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van het College van B&W om bij metrostation Zuid in Pijnacker een parkeergarage met voorzieningen te bouwen.

15.09.2023

Vlak voor de zomervakantie behandelde de Gemeenteraad de "Startnotitie Asielopvang". Het College stelde hierin voor om vooruitlopend op de zogenaamde Spreidingswet te onderzoeken op welke locatie asielopvang zou kunnen en of Pijnacker-Nootdorp dit maatschappelijk aankan.

04.07.2023

D66 heeft van harte een amendement van de Partij voor de Dieren, mede gesteund door Progressief P-N, en ChristenUnie-SGP gesteund in de gemeenteraad voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Helaas haalde dit geen meerderheid.

26.06.2023

Zaterdag 24 juni jl was er de braderie in Pijnacker. De fractie van D66 had in hun stand 5 vragen over de gemeentelijke politiek.

03.06.2023

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten de Komkommerweg te verlengen tot de Hoefslag.

24.04.2023

De raad heeft besloten dat de aanmelding voor fase 1 van Aardgasvrij Klapwijk van start kan.

23.04.2023

De fractie van D66 is op 20 april 2023 akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van het College van B&W om bij metrostation Zuid in Pijnacker een parkeergarage met voorzieningen te bouwen.

31.03.2023

D66 is blij met de realisatie van Cultura & Zo in 2019 en wil culturele initiatieven binnen de gemeente verder stimuleren en ondersteunen.

26.03.2023

Met dit IHPK zorgt de gemeente voor geschikte gebouwen, waarin scholen en kinderopvang zoveel mogelijk onder één dak en vanuit één pedagogische visie samenwerken.

16.03.2023

Officiële opening Kindcentrum Vlinderboom

14.03.2023

Stop stilstand. Stem vooruit.

11.03.2023

In het kader van NL doet 2023 zijn een aantal leden van onze brede fractie aan de slag gegaan bij Pieter van Foreest aan de Floralaan in Pijnacker.

28.02.2023

Afgelopen januari werd de raadsagenda gedomineerd door het voorstel over de "knip op de Monnikenweg". Maar minstens zo belangrijk vonden wij het onderwerp "Actieplan Bestaanszekerheid" dat tevens aan de orde kwam.

31.03.2023

D66 is blij met de realisatie van Cultura & Zo in 2019 en wil culturele initiatieven binnen de gemeente verder stimuleren en ondersteunen.

26.03.2023

Met dit IHPK zorgt de gemeente voor geschikte gebouwen, waarin scholen en kinderopvang zoveel mogelijk onder één dak en vanuit één pedagogische visie samenwerken.

16.03.2023

Officiële opening Kindcentrum Vlinderboom

14.03.2023

Stop stilstand. Stem vooruit.

11.03.2023

In het kader van NL doet 2023 zijn een aantal leden van onze brede fractie aan de slag gegaan bij Pieter van Foreest aan de Floralaan in Pijnacker.

28.02.2023

Afgelopen januari werd de raadsagenda gedomineerd door het voorstel over de "knip op de Monnikenweg". Maar minstens zo belangrijk vonden wij het onderwerp "Actieplan Bestaanszekerheid" dat tevens aan de orde kwam.

Toont 12 van 36