Barend van de Kraats

Barend van de Kraats - Beeld: Edwin Mulder


Ik vind het belangrijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. En dat we dat van elkaar respecteren, zonder elkaar uit het oog te verliezen. D66 is de partij die bij uitstek staat voor individuele vrijheid én betrokkenheid bij elkaar. Daarom zet ik mij graag in de komende vier jaar opnieuw in als raadslid namens D66
 
Pijnacker-Nootdorp is een prettige en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren. Ik wil eraan bijdragen dat onze gemeente die prettige en veilige plek blíjft. Of het nu gaat om ondernemen zonder te veel regeldruk, om zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, het onderwijs te volgen dat bij je past, of om te genieten van ons groene buitengebied.
 
Een ontwikkeling die mij erg bezighoudt, is dat het steeds lastiger wordt voor vooral jongeren en ouderen om een passende woning te vinden. Daar zullen we nog scherpere keuzes moeten maken. Bouwen is belangrijk, maar tegelijkertijd willen we ook voldoende groen en ruimte voor ondernemen behouden. Dat vraagt telkens om een zorgvuldige afweging van belangen.
 
Ik zie er naar uit om de komende vier jaar weer te mogen bijdragen aan het sociaal-liberale D66-geluid in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

  • 51 jaar
  • Delfgauw
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ons huis in Delfgauw, waar ik woon en leef met mijn gezin, is mijn lievelingsplek in onze gemeente.
Daarnaast ga ik graag en vaak naar de groene gebieden in onze gemeente: het Bieslandse Bos, de Dobbeplas, de Groenzoom, Ackerdijkse Plassen. Dat zijn unieke plekken in onze gemeente én in de regio, die ik koester.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Pijnacker-Nootdorp is een mooie gemeente waar al veel goed gaat. Het kan natuurlijk altijd nog beter, vooral op het gebied van wonen zijn de uitdagingen groot. Daar ligt een kans, als we naast ‘bouwen bouwen bouwen’ ook bereid zijn om financieel-economische maatregelen te nemen. De gemeenteraad heeft dat onlangs ook gedaan door de grondprijzen niet maximaal te laten stijgen, zodat sociale woningbouw meer kans krijgt.
Een andere grote kans zie ik bij onze groengebieden. We hebben prachtige groengebieden, die tijdens de Corona-crisis weliswaar door veel meer mensen ontdekt zijn, maar nog steeds relatief onbekend zijn. Ik ben daar in ieder geval trots op, en dat mogen we best meer uitdragen, ook in de regio.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Op nummer 1 staat wonen. Er moeten echt meer mogelijkheden komen voor starters, voor ouderen en voor mensen met een zorgbehoefte. Dat betekent meer appartementen en ruimte voor woonzorgvormen. Daarnaast is het belangrijk dat ook mensen die níet tenminste 2x modaal verdienen, in onze gemeente een huis kunnen vinden. De wooncrisis lossen we natuurlijk niet alleen op. Nog meer dan voorheen zullen we samen moeten werken met andere partijen en overheden om een oplossing voor de problemen op de woningmarkt te vinden.
  • Een ander belangrijk punt is dat we als gemeente voldoende invloed houden op de ontwikkelingen die ons aan gaan. Als het gaat om bijvoorbeeld energie, economie, openbaar vervoer, afval, dan zijn dat zaken die steeds meer zijn belegd bij allerlei regionale organisaties. Als gemeente hebben we daar steeds minder vaak direct wat over te zeggen. Dat betekent dat we heel goed moet volgen wat er gebeurt, en zorgen voor een sterke vertegenwoordiging van onze gemeente – of lobby vanuit onze gemeente – bij die regionale organisaties.
  • Tot slot, is het belangrijk dat we nog meer de urgentie geven aan de uitdagingen op gebied van energie en klimaat. Dat wordt nu nog niet door iedereen even breed gedragen. Meer ambitie is nodig, om ervoor te zorgen dat we straks nog steeds droge voeten en warme huizen hebben. En ook hier geldt dat het om een probleem gaat dat we niet alleen kunnen oplossen. Samenwerking in de regio en verder is dus nodig.

Wat is je favoriete boek
(en waarom)?

Op dit moment is dat De Republiek 1477-1806. Lezen komt er meestal alleen van in de vakanties, en dan lees ik naast thrillers graag boeken over de geschiedenis van Nederland en de Nederlanden.