De eerste stap naar gasvrij

De raad heeft besloten dat de aanmelding voor fase 1 van Aardgasvrij Klapwijk van start kan.

Het begin

Op 23 september 2021 hebben wij als raad een amendement aangenomen waarin we ons college de opdracht geven te onderzoeken om een direct aandeelhouderschap binnen een warmtebedrijf van de gemeente op te nemen.

Verder met HVC

Op 2 juni 2022 hebben wij als  raad een besluit genomen om met warmtebedrijf HVC verder te gaan met de uitwerking van de techniek en kosten om een aanbod aan de bewoners van Klapwijk te vormen. Daarnaast heeft onze gemeente een subsidie aangevraagd en gekregen om bestaande wijken van het gas af te halen. Dit zijn de PAW-gelden (Programma Aardgasvrije Wijken). 

Logo Programma Aardgasvrije Wijken Beeld: Rijksoverheid

Wat speelt er nu

Als voorbereiding op de vergaderingen van april heeft HVC haar plannen toegelicht tijdens een informatieavond. De afgelopen periode hebben HVC en de gemeente in samenwerking met de bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk een aanbod aan de bewoners uitgewerkt.

Eerste geld

Het college vroeg de raad de PAW-gelden beschikbaar te stellen aan HVC voor de aanleg van de warmteinfrastructuur in Klapwijk ter grootte van € 6.900.000, onder voorbehoud dat er op basis van het bewonersaanbod circa 50% van de bewoners van de eerste fase deelneemt.

Onze fractie is er van overtuigd dat dit een goede weg is om de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrij Pijnacker-Nootdorp. Wij hebben dan ook vol overtuiging voor dit voorstel gestemd.

Vervolg

Op dit moment vinden er zogenaamde keukentafelgesprekken plaats om het aanbod 1 op 1 te bespreken met die inwoners van Klapwijk die in fase 1 zitten. Afhankelijk van de wensen van de inwoners van Klapwijk zullen de kosten hiervan tussen de €2.000 en ongeveer €4.000 bedragen. Na afloop van deze eerste gesprekken zal er in het najaar bepaald worden of het project door kan gaan.