Huisvestingsplan Kindcentra

Samenwerken

In februari stemden wij voor het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) 2023. Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak en we zijn blij dat met het IHPK de gemeente op toekomstige wetgeving vooruitloopt. In het IHPK zijn de kaders van de huisvestingsprojecten voor kindcentra alsook het bijbehorende budget vastgelegd. Als D66 vinden wij een IKC belangrijk als basis voor het basisonderwijs, samen met kinderopvang. Met dit IHPK zorgt de gemeente voor geschikte gebouwen, waarin scholen en kinderopvang zoveel mogelijk onder één dak en vanuit één pedagogische visie samenwerken.

Veel ontwikkelingen

In het IHPK valt te lezen dat er in onze gemeente veel nieuwe IKC worden gebouwd. Onder andere in Nootdorp op het terrein van de oude brandweerkazerne, in Pijnacker-Noord, in Klapwijk en Pijnacker-Centrum. In Keijzershof en Ackerswoude zijn kort geleden al nieuwe Kindcentra in gebruik genomen. De verwachting is dat in 2024 een geactualiseerde versie van het IHPK 2023 zal komen, waar wij ons tezijnertijd over zullen buigen.