D66 PIJNACKER-NOOTDORP PRESENTEERT VERKIEZINGSPROGRAMMA

Beeld: Edwin Mulder


Pijnacker-Nootdorp, 7 februari 2022
D66 PIJNACKER-NOOTDORP PRESENTEERT VERKIEZINGSPROGRAMMA
Lijsttrekker van D66 Pijnacker-Nootdorp Peter Hennevanger ontving op zaterdag 5 februari uit handen van Harry Wever, voorzitter van de lokale programmacommissie, het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart a.s.
Het verkiezingsprogramma legt ook deze keer de nadruk op de belangrijke thema’s: wonen, onderwijs, zorg en klimaat. Met de presentatie van het programma van de lokale afdeling van D66 wordt ook het startschot voor de verkiezingscampagne gegeven.

“Te veel mensen lukt het nu niet om een fijn huis te vinden. Vooral starters, senioren en mensen met een middenkomen hebben het in de huidige overspannen woningmarkt lastig. Dat moet veranderen”, zegt lijsttrekker Peter Hennevanger. “Meer bouwen is belangrijk, maar dat is niet genoeg. D66 wil afspraken met ontwikkelaars over de realisatie van woningen in het goedkopere segment. Ook al gaat dit misschien ten koste van de grondopbrengsten. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente strategische grondposities inneemt zodat we de woningen kunnen bouwen die nodig zijn.”
Op het gebied van klimaat stelt D66 een aantal belangrijke maatregelen voor. Nieuwe én bestaande wijken worden ingericht op de stijging van de temperatuur en wateroverlast. Dat betekent meer ruimte voor groen binnen de wijken en meer ruimte voor waterbuffering. “In de afgelopen raadsperiode heeft onze fractie zich onder andere ingezet voor schone lucht, en heeft de gemeente zich aangesloten bij het Schone Luchtakkoord”, stelt Hennevanger. “Naast schone lucht is schoon water ook van levensbelang. D66 wil een Schoon Waterakkoord, bijvoorbeeld voor de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in de Dobbeplas.”

Uiteraard heeft D66 in het programma ook de nodige aandacht voor onderwijs. De democraten willen in de komende periode de ‘rijke schooldag’ realiseren. Dit betekent naast regulier onderwijs een dagvullend programma met onder andere sport, cultuur en natuur.
Voor kinderen tussen nul en vier jaar wil D66 een ongedeelde voorschoolse educatie en peuteropvang. Zo worden leerachterstanden voorkomen en krijgt elk kind gelijke kans op een goede start.
Campagneleider Jim Verdegaal kijkt uit naar de campagne: “Het ziet ernaar uit dat we de komende weken weer de straat op kunnen. Daar kijk ik naar uit. In gesprek met de inwoners, luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Maar uiteraard zijn we ook online actief op de sociale media, en natuurlijk op onze website. We stellen onze kandidaten voor en doen verslag van onze campagneactiviteiten. Op Spotify en de website komen de komende weken steeds nieuwe podcasts over ons verkiezingsprogramma.”
In december presenteerde D66 Pijnacker-Nootdorp al de kandidatenlijst. Na lijsttrekker Peter Hennevanger komen de huidige raadsleden Sylvia Markerink, Barend van de Kraats en Daniël de Wolf. Campagneleider en buitenraadslid Jim Verdegaal staat op de 5e plaats en daarna volgen de nieuwkomers Geeta Bholanath en Nils ter Braake. In totaal staan er 28 personen in de leeftijd van 20 tot 93 jaar op de lijst. Ted Jas, de lokale D66-nestor, is lijstduwer.
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn vanaf 9 februari beschikbaar via de website d66.nl/pijnacker-nootdorp.