Mobility Hub bij Pijnacker-Zuid

De fractie van D66 is op 20 april 2023 akkoord gegaan met het aangepaste voorstel van het College van B&W om bij metrostation Zuid in Pijnacker een parkeergarage met voorzieningen te bouwen.

Woningbouw

Op deze locatie (genaamd WijCK) is inmiddels gestart met de voorbereiding van de bouw van in totaal 330 woningen, verdeeld over vier appartementengebouwen. Het gaat om 229 huur- en 101 koopappartementen in verschillende categorieën (van goedkoop tot duur).

Luchtfoto van de te ontwikkelen wijk, inclusief mobility hub Beeld: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Parkeernormen

Volgens de geldende parkeernormen zouden er daarbij 482 parkeerplaatsen moeten worden gebouwd. Dit zou met name de goedkope appartementen te duur maken en daardoor onmogelijk te realiseren.

Overwegingen

Onze fractie is akkoord gegaan met het voorstel van het College het aantal parkeerplaatsen te beperken tot 295. De overwegingen voor D66 waren:

  • Met dit voorstel is het mogelijk appartementen in het goedkopere segment te realiseren, in het bijzonder voor starters
  • De nabijheid van de RandstadRail
  • De beschikbaarheid van 2 deelauto’s voor minimaal 3 jaar en bij succes later meer
  • Parkeervoorziening voor fietsers en (deel)scooters
  • Flexibel ontwerp van de parkeergarage, waarmee zo nodig een extra parkeerlaag te realiseren is