Lokaal

D66 Leudal heeft geconstateerd dat er maar liefst zestien openstaande vacatures zijn in de gemeente Leudal. Op woensdag 20 juli vindt er een Meet & Greet plaats om deze vacatures onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden. We zijn blij om te zien dat de gemeente Leudal stappen onderneemt om de openstaande vacatures in te vullen. Maar we vragen ons af of dat genoeg is om de openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

De fractie van D66-Leudal is nu uitgebreid met een grote steunfractie. De leden van de steunfractie zullen plaatsnemen namens de D66-fractie in de raadscommissies of zullen de fractie algemeen ondersteunen.

De D66 fractie heeft een verdeling gemaakt van de verschillende dossiers en de dorpen over de leden van de fractie. De fractieleden zullen in principe het woord voeren als de onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde komen.

D66 Leudal heeft geconstateerd dat er maar liefst zestien openstaande vacatures zijn in de gemeente Leudal. Op woensdag 20 juli vindt er een Meet & Greet plaats om deze vacatures onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden. We zijn blij om te zien dat de gemeente Leudal stappen onderneemt om de openstaande vacatures in te vullen. Maar we vragen ons af of dat genoeg is om de openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

De fractie van D66-Leudal is nu uitgebreid met een grote steunfractie. De leden van de steunfractie zullen plaatsnemen namens de D66-fractie in de raadscommissies of zullen de fractie algemeen ondersteunen.

De D66 fractie heeft een verdeling gemaakt van de verschillende dossiers en de dorpen over de leden van de fractie. De fractieleden zullen in principe het woord voeren als de onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde komen.

Op 29 maart namen wij afscheid van onze raadsleden Iris Schors en Dirk Voermans.

Op zaterdag 19 maart hebben een deel van de verkozen D66 raadsleden uit heel Limburg geluncht in Haelen bij Kasteel Aldenghoor.

Op 29 maart namen wij afscheid van onze raadsleden Iris Schors en Dirk Voermans.

Op zaterdag 19 maart hebben een deel van de verkozen D66 raadsleden uit heel Limburg geluncht in Haelen bij Kasteel Aldenghoor.

Op 14, 15 of 16 maart kunt u stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Deze verkiezingen bepalen mede uw toekomst! Daarom is het belangrijk dat u maandag, dinsdag of woensdag gaat stemmen.

D66 Leudal heeft nu drie zetels in de gemeenteraad. We zitten in het gemeentebestuur met twee andere partijen. In Leudal levert D66 een wethouder. En we boeken resultaat!

Met deze visie wil D66 laten zien dat we wel degelijk aandacht hebben voor de uitdagingen in de Regio en ook plannen hebben om deze aan te pakken. Het doel van de notitie 'Nederland Regioland' is dan ook drieledig:

In de komende raadsvergadering zal D66 een motie indienen, die de wethouder oproept om in elk dorp tenminste één afhaalpunt te realiseren, waar burgers gratis PMD-zakken verkrijgen.

Woensdag 16 december kozen de leden van D66 Leudal en Maasgouw unaniem Peter Everts (44) als nieuwe voorzitter. Hij volgt Jort Raemakers op die al eerder is gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leudal.

Op 14, 15 of 16 maart kunt u stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Deze verkiezingen bepalen mede uw toekomst! Daarom is het belangrijk dat u maandag, dinsdag of woensdag gaat stemmen.

D66 Leudal heeft nu drie zetels in de gemeenteraad. We zitten in het gemeentebestuur met twee andere partijen. In Leudal levert D66 een wethouder. En we boeken resultaat!

Met deze visie wil D66 laten zien dat we wel degelijk aandacht hebben voor de uitdagingen in de Regio en ook plannen hebben om deze aan te pakken. Het doel van de notitie 'Nederland Regioland' is dan ook drieledig:

In de komende raadsvergadering zal D66 een motie indienen, die de wethouder oproept om in elk dorp tenminste één afhaalpunt te realiseren, waar burgers gratis PMD-zakken verkrijgen.

Woensdag 16 december kozen de leden van D66 Leudal en Maasgouw unaniem Peter Everts (44) als nieuwe voorzitter. Hij volgt Jort Raemakers op die al eerder is gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leudal.

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in Leudal eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

Dit amendement zorgt ervoor zorgt dat inwoners via de huidige inzamelingsmethode hun afval kunnen wegbrengen. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk afval gescheiden wordt.

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in Leudal eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

Dit amendement zorgt ervoor zorgt dat inwoners via de huidige inzamelingsmethode hun afval kunnen wegbrengen. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk afval gescheiden wordt.

Toont 21 van 21