PMD containers moeten vaker worden geledigd

Afval bij milieupark - Beeld: D66Leudal

Tijdens de raadsvergadering heeft D66 Leudal vanavond met Samen Verder en Ronduit Open een amendement ingediend. Dit amendement zorgt ervoor zorgt dat inwoners via de huidige inzamelingsmethode hun afval kunnen wegbrengen.

Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk afval gescheiden wordt. Dit doen de meeste inwoners al sinds jaar en dag netjes bij de wijk milieuparken. Op het moment dat de containers voor PMD vol zitten, zetten veel mensen de zak en allerlei overige spullen nog bij de container. Inwoners van de gemeente ergeren zich hier mateloos aan. Dit bleek onlangs uit de resultaten van de enquête over het afvalbeleid. Om die reden heeft D66 het voorgestelde scenario gewijzigd met de volgende toevoeging:

Dat Reinigingsdienst Maasland wordt opgedragen de containers op de milieuparken vaker te ledigen voor het weekend.

Bovenstaande zorgt ervoor dat inwoners via de huidige inzamelingsmethode PMD afval kunnen wegbrengen i.p.v. het plastic zakken scenario (1x per 2 weken huis aan huis ophalen). Daarnaast wordt de grijze container 1 maal per 4 weken geledigd i.p.v. om de 2 weken. Dit zorgt er hopelijk voor dat inwoners bewuster worden van het scheiden van afval.

Milieu bewuster

D66 is blij met het feit dat er in het nieuwe voorstel afvalcoaches gaan komen die er samen met onze inwoners voor gaan zorgen dat afval beter gescheiden wordt. Hierdoor kunnen we met zijn allen de kosten van het verwerken van het afval in toom houden. Eveneens is dit beter voor het milieu.

Papier inzameling

Tot slot hebben wij met Samen Verder en Ronduit Open in het amendement opgenomen dat de huidige papierinzameling (door verenigingen) behouden blijft:
Te kiezen voor scenario 1 keuzevrijheid blijft als wijze van inzameling per 1 januari 2022, met dien verstande dat de oud papier inzameling blijft zoals die nu is ( huis-aan huis via inzet van verenigingen).
D66 vindt het belangrijk dat de verenigingen uit Leudal een leuke cent kunnen verdienen met het ophalen van oud papier. Mede hierdoor houden we onze verenigingen levendig!