Leudal


2753 stemmen,
18,8% en 5 zetels!
Kiezers bedankt!

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.