Hoofdstuk 3:
Een gemeente met tevreden inwoners (communicatie)

D66 wil dat inwoners tevreden zijn over de communicatie met de gemeente en de afhandeling van verzoeken. Wij willen dat er positief gesproken wordt over de gemeente. Wij willen de gemeente zijn, die 16 unieke dorpen met elkaar verbindt tot de gemeente Leudal. Daar waar inwoners tevreden
kunnen zijn over datgene wat de gemeente doet en zegt. Daar waar we het goed voor elkaar hebben!

Inwoners in contact met
gemeente

Gemeentehuis Leudal - Beeld: Robert Sanders

Er wordt te vaak niet gereageerd op vragen, klachten of opmerkingen van inwoners. Terugbelverzoeken worden vaak niet uitgevoerd. Wij willen, dat inwoners binnen 2 werkdagen voorzien worden van een reactie . Ze worden op de hoogte gesteld van de verwachte reactietermijn. Als dat niet lukt , dienen de inwoners hierover tijdig geïnformeerd te worden.

Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners over de communicatie van en met de gemeente Leudal.

De gemeente in ieder dorp

Om de ervaren afstand tot de gemeente te verkleinen willen wij dat de wekelijkse collegevergadering wordt gehouden in de dorpen. Voorafgaand aan de collegevergadering vindt er een inloopspreekuur plaats voor inwoners van het dorp, waar op dat moment wordt vergaderd. Zo verkleinen we de afstand tot de gemeente voor inwoners.

Daar waar inwoners komen
is de gemeente zichtbaar

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente op digitale manieren communiceert met haar inwoners. We betrekken hier op een innovatieve manier locaties bij waar veel inwoners komen. Wij zullen deze innovaties ondersteunen.

Weekkrant

Wij vinden dat we niemand mogen laten vallen. Veel Senioren maken geen gebruik van sociale media en het internet. De afgelopen jaren zagen we de nieuwsvoorziening op papier steeds verder afnemen. Momenteel is er slechts 1-maandelijks magazine, dat huis aan huis wordt verspreid in Leudal. D66 wil, dat de gemeente stimuleert, dat er weer een wekelijkse huis-aan-huis krant komt. Deze stelt de inwoners op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.

Een maandelijks politiek café & contact met schoolgaande jeugd

Gemeenteraadsvergadering - Grote opkomst vanuit Neer bij besluitvorming over het nieuwe sportpark op 12 december 2017 Beeld: Leo Schouten

Niet alleen de afstand tot de gemeente is groot. De afstand tot de Leudalse politiek: commissie, raad en college is bijzonder groot. Om deze afstand te verkleinen gaat de gemeente de commissievergaderingen houden in de dorpen. Tijdens deze avond komen inwoners, organisaties en mensen uit de Leudalse politiek samen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarnaast worden jaarlijks alle dorpsraden uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

De gemeenteraadsvergadering & inspreken

De gemeenteraadsvergaderingen zijn naast de lokale TV ook te volgen via sociale media. Inwoners moeten op een nog gemakkelijkere manier de vergaderingen kunnen volgen. Bij de gemeenteraad is het enkel mogelijk om in te spreken bij commissievergadering. Wij willen dat er weer spreekrecht komt voor inwoners bij de raadsvergadering. De brieven van inwoners gericht aan de gemeenteraad zijn openbaar.
Tot slot willen wij dat de gemeente zichtbaar wordt bij de schoolgaande jeugd in onze gemeente. We zetten met de bassischolen een kinderraad op en nodigen jaarlijks een volledige jaargang (dus niet alleen VWO) van Sint Ursula Horn en Heythuysen uit voor een excursie op het gemeentehuis. Het college van B & W houdt een collegetour voor eindexamenklassen.

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis

Festiviteit Kleurrijk Leudal - ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de gemeente Leudal op 24 september 2017 Beeld: Leo Schouten

Om de ervaren afstand tot het gemeentehuis te verkleinen stelt de gemeente het gemeentehuis, de parkeerplaats en de grond rondom het gemeentehuis ter beschikking aan verenigingen, die een activiteit willen organiseren. Denk hierbij aan een expositie of kerstmarkt. Inwoners komen zo op een andere manier in aanraking met het gemeentehuis. Zo wordt het gemeentehuis een huis van de gemeenschap.

Samenvattend

Om de communicatie van de gemeente met inwoners te verbeteren wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken:

 • Inwoners krijgen binnen 2 werkdagen een eerste reactie met daarin de verwachte reactietermijn.
 • Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek over de communicatie onder inwoners uitgevoerd.
 • Om de communicatie te verbeteren stimuleert D66 de komst van een weekkrant.
 • De wekelijkse collegevergadering wordt gehouden in de dorpen.
 • De commissievergaderingen worden gehouden in de dorpen.
 • De gemeenteraadsvergadering is digitaal te volgen via sociale media.
 • Wij willen dat er weer spreekrecht komt bij de raadsvergadering voor inwoners.
 • Er komt een Leudalkinderraad.
 • Er komt een jaarlijkse excursie bij het gemeentehuis voor leerlingen van Ursula Heythuysen en Horn.
 • Het college van B&W organiseert een collegetour voor eindexamenklassen.
 • Evenementen rondom en in het gemeentehuis worden mogelijk gemaakt.